Elämän eväät jokaiselle nuorelle

Etusivu,Kirjoituksia

Tulevaisuuden hyvinvointimme rakentuu sille, että kaikkien suomalaisten osaamistaso nousee. Se vaatii investointeja koulutukseen. Meidän on tehtävä uudistus, joka varmistaa, että jokaisella nuorella on vähintään joko ammatillinen- tai lukiotutkinto taskussaan, sillä työelämän suuren muutoksen takia pelkän peruskoulun varassa on hyvin vaikea enää työllistyä.

Viimeisten 30 vuoden aikana on hävinnyt 600 000 sellaista työpaikkaa, joihin riittää peruskoulupohja. Perusasteen työpaikoista on jäljellä enää 30%. Tämän ajan peruskoulutus vaatii toisen asteen koulutuksen. Hyvä keino tavoitteen saavuttamiseksi on oppivelvollisuuden laajentaminen nykyisestä peruskoulusta koskemaan koko toisen asteen tutkinto. Näin myös oppimateriaaleista tulisi maksuttomia, mikä osaltaan poistaa esteitä kouluttautumisen tieltä. Uudistus maksaa nopeasti itsensä takaisin. Suomella ei ole varaa menettää yhtään nuorta.

Suomalaisista nuorista jopa 15 prosentilla ei 25-vuoden ikään mennessä ole taskussaan toisen asteen tutkintoa. Perusasteen varassa olevista onkin vain alle puolet eli n. 43 % töissä. Meidän on välttämätöntä huolehtia siitä, että jokaisella on vähintään tuo toisen asteen tutkinto, jotta työllistyy. Samalla niiden nuorten, joilla on erilaisia haasteita oppimisessa, tulee saada tarvittava tuki siihen asti, kun pystyvät itse itsestään huolehtimaan. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi sijaishuollossa olevalle nuorelle tai koulutuksesta putoamisvaarassa olevalle. Pidetään kiinni jokaisesta nuoresta, kunnes hän on varttunut kantamaan itse vastuuta tulevaisuudestaan.

Pelkkä tutkinnon suorittaminenkaan ei silti riitä. Lisäksi tarvitaan uusia tapoja jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen, jotta kaikki pysyvät mukana muuttuvassa maailmassa. Jatkuvan oppimisen reformilla pitää jokaiselle suomalaiselle tehdä mahdolliseksi osaaminen ja sen päivittäminen muuttuvan työelämän mukana.

Me suomalaiset pärjäämme globaalissa kilpailussa vain huolehtimalla kunnollisesta koulutuksesta, tutkimuksesta ja niiden pohjalta syntyvistä innovaatioista. Tarvitaan koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus, sillä koulutustasomme on pudonnut, tutkimuksen ja tuotekehityksen investoinnit ovat laskussa ja koulutuksella on haasteita vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin. Näihin ongelmiin ei Sipilän hallituksesta ole löytynyt riittäviä ratkaisuja. Tulevalla hallituskaudella on otettava johdonmukaisesti askeleita osaamispolulla. Tämä tarkoittaa pitkäjänteistä koulutuspolitiikkaa, jolla rakennetaan eheä koulutuspolku tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta laadukkaaseen peruskouluun aina maksuttomalle toiselle asteelle ja korkea-asteelle saakka.

Turun Sanomat 7.2.2019