Eloranta: Aivosairauksien kuntoutus, tutkimus ja hoito tarvitsevat tuekseen Kansallisen neurokeskuksen

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 2.4.2019

Aivosairaudet vaarantavat aivoterveytemme. Hyvinvointivaltioiden sairaustaakasta jopa 1/3 johtuu aivosairauksista. Aivotoiminnan häiriöt ovatkin suurin sairausperäisen toimintakyvyn menetyksen aiheuttaja Euroopassa (26,5%). Suomessa 1/3 väestöstä on sairastanut jonkin aivosairauden ja globaalisti 1/6 sairastuu aivoverenkiertohäiriöön, 80 % näistä tapauksista olisi estettävissä, riskiryhmissä jopa 90 %.

– Aivosairauksien tutkimus ja potilaiden kuntoutus vaativat kansallisen tason toimia. Olisi suotavaa, että nämä asiat saataisiin seuraavaan hallitusohjelmaan, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) toivoo.

Aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutuksessa vallitsee tällä hetkellä räikeä epätasa-arvo niin asuinpaikan kuin sairastuneiden iänkin suhteen. Vaikka alkuvaiheen arvio pystytään useimmiten tekemään, itse kuntoutuksen käytännön toteuttaminen on kokonaisuudessa puutteellista. Maan sisällä on eroja sairaanhoitopiirien välillä ja lisäksi eroja on sairaanhoitopiirien sisällä terveyskeskusten välillä. Koko hoitoketju on saatava toimivaksi kokonaisuudeksi: ensihoito – akuuttihoito – kuntoutus.

Koko maan osalta voidaan todeta, että moniammatilliseen kuntoutukseen ohjautuu vain 10–20 % sairastuneista eli alle puolet kuntoutusta tarvitsevista. AVH:n sairastaneiden kuntoutuspaikkoja tuleekin lisätä huomattavasti. Käytännössä tämä tarkoittaa yli 350 kuntoutusvuodepaikkaa lisää nykytilanteeseen verrattuna.

Tärkein kehittämistoimi ensi vaalikaudella tulee olla Kansallisen neurokeskuksen perustaminen. Suomella on potentiaalia kehittyä aivosairauksien diagnostiikan ja hoidon mallimaaksi. Suomalaiseen perus- ja kliiniseen aivotutkimukseen kannattaa panostaa nyt, siten vaalimme kansallista aivopääomaamme, säästämme yhteisiä varoja, ennaltaehkäisemme aivosairauksia ja parannamme potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua.

– Luodaan siis yhden luukun periaatteella toimiva keskus, joka kytkee tutkimustiedon ja käytännön potilastyöhön ja sairauksien ehkäisyyn, tiivistää neuroalan yhteistyötä – innovaatiot perustutkimuksesta kliiniseen testaukseen ja rakentaa verkostomaisen toimintaympäristön alan kasvuyrityksille ja investoreille, Eloranta linjaa.

Eloranta piti avauspuheenvuoron tänään Aivoliiton AVH-päivillä Vantaan Heurekassa.