Eloranta: Elinikäiselle oppimiselle uusi strategia

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 14.10.2015

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen elinikäisestä oppimisesta. Lähes kolmasosa nykyisistä ammateista tulee katoamaan vuoteen 2030 mennessä. Joidenkin arvioiden mukaan tekninen kehitys uhkaa jopa 36 %:a ammateista seuraavien kahden vuosikymmenen aikana. Monet joutuvat elämänsä aikana kouluttautumaan useampaan eri ammattiin ja vaihtamaan alaa monta kertaa.

Suomen elinikäisen oppimisen neuvosto julkaisi tavoitteitaan elinikäisen oppimisen kehittämiseksi viisi vuotta sitten (Elinikäinen oppiminen – mahdollisuus kasvuun ja työllisyyteen, 2010). 
 

– Nämä tavoitteet ovat jo auttamattomasti vanhanaikaisia ja yksin niiden avulla me emme selviä esimerkiksi työelämän uusista haasteista. Tarvitsemme välttämättä uuden elinikäisen oppimisen strategian, Eloranta painottaa.

Bolognan prosessin tärkein viesti on elinikäisen oppimisen mahdollistaminen, sillä aktiivinen kansalaisuus, työllistyminen ja itsensä kehittäminen luovat pohjan kilpailukyvyn kasvulle. Suomen on otettava kiinni Euroopan yhteisestä päämäärästä taata kaikille oikeus kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät elämän yllätyksistä huolimatta. Työllisyysasteen nostamiseksi ja työurien pidentämiseksi on keskeistä edistää mahdollisimman laaja-alaisilla toimenpiteillä työvoiman osaamisen uudistamista vastaamaan uusia osaamistarpeita ja ammatteja.

– Yksilölle ja yhteisölle elinikäisen oppimisen mahdollisuus luo keinoja selviytyä ympäristön muutoksissa. Oppimisen mahdollisuuksilla on valtavan suuri merkitys kansalaisten hyvinvoinnille, työpaikkojen kehittymiselle ja koko maan kilpailukyvylle, Eloranta toteaa. 

Oppimisen kynnystä pitää myös madaltaa ja siksi koulutuspoliittinen ohjaus ja rahoitus eivät voi tähdätä vain perustutkintojen suorittamiseen. Tutkintoa lyhyempää täydennys- ja lisäkoulutusta tarvitaan nykyistä enemmän niin korkeakoulutuksessa kuin muillakin koulutusasteilla. Korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten tuleekin lisätä nykyistä enemmän myös tilaus- ja täydennyskoulutuksen kehittämistä.