Eloranta: Haamuhoitajista päästävä eroon myös varhaiskasvatuksessa

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 6.2.2019

– Yhteiskunnan sivistystä mitataan sillä, miten se pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Tähän joukkoon kuuluvat vanhusten lisäksi ilman muuta myös lapset. On käsittämätöntä, että sekä lasten että ikäihmisten hoidossa kikkaillaan alimiehityksellä, jotta voidaan säästää kustannuksia. Ylen 5.2. julkaistun uutisen mukaan lain määräämästä henkilöstömäärästä on tingitty etenkin yksityisissä varhaiskasvatusyksiköissä. Tämänkaltainen yksityisten toimijoiden häikäilemätön kermankuorinta on vastenmielistä, toteaa kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.).

– Ei ole uusi asia, että päiväkodeissa kärsitään työntekijöiden alimiehityksestä. Asiasta on uutisoitu pitkään. Syynä tähän ovat paitsi Sipilän hallituksen tekemät heikennykset varhaiskasvatukseen, kuten ryhmäkokojen suurentaminen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, mutta myös yksityisen varhaiskasvatuksen voiton tavoittelu. On vaikea hyväksyä, että vaikka hallitus on kasvattanut ryhmäkokoja eli mahdollistanut varhaiskasvatuksen pienemmällä henkilöstömäärällä, että näistäkin määristä silti tingitään, Eloranta toteaa.

Perusopetus ei voi lain mukaan olla voittoa tavoittelevaa toimintaa. Sitä vastoin varhaiskasvatuksessa yksityiset palvelutuottajat voivat tuottaa voittoa. Yksityiset palveluntuottajat ovatkin kasvaneet voimakkaasti ja kattavat jo 15- 20 % palveluista. Samalla monet yksityiset palvelutuottajat ovat muuttuneet yhdistyksistä suuriksi yrityskonserneiksi.

– Yhdenmukaisen varhaiskasvatuslaadun ja koulutuksellisen tasa-arvon takaamiseksi kuntien yksityisten palveluntuottajien valvomiseen ja ohjaamiseen ja sen tukemiseen ja ohjeistamiseen tulee kiinnittää entistä vahvemmin huomiota. Mikäli yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden rikkomukset lakisääteisestä henkilöstömäärästä jatkuvat, tulee vakavasti pohtia varhaiskasvatuslain muutosta sellaiseksi, että varhaiskasvatuksen palvelutuotanto ei voisi olla voittoa tavoittelevaa, aivan samoin kuin perusopetuksesta on säädetty, Eloranta painottaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä 2017 arvioitiin yksityisiä palveluja. Voittoa tekevät yritykset saattavat säästää mm. henkilöstökuluissa siirtämällä keittiö- ja siivoustehtäviä opettajille ja muulle hoito- ja kasvatushenkilöstölle. Lisäksi yksityiset yritykset voivat valita päiväkotiinsa vain 3-6 –vuotiaita, koska yksikkökustannus on heidän osaltaan alhaisempi kuin sitä nuoremmilla lapsilla. Palveluita ei tarjota erityistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta tarvitseville lapsille. On tapauksia, että jopa lapsen erityisruokavalio on ollut syy katkaista yksityisen yrittäjän ja perheen välinen hoitosopimus.