Eloranta: Hallitus aloittanut varhaiskasvatuksen laadun alasajon

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 22.10.2015

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyrmistynyt valtioneuvoston tänään antamasta asetuksesta, missä muutettaisiin päiväkodeissa kolme vuotta täyttäneiden lasten ja hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden välistä mitoitusta siten, että nykyisen seitsemän lapsen sijasta päiväkodissa tulisi olla yksi hoito- ja kasvatustehtävissä oleva henkilö kahdeksaa lasta kohden.

– Tämä on Sipilän hallituksen tähän asti huonoin päätös. Päiväkoteihin kaivataan lisää käsipareja, ei vähemmän, Eloranta linjaa.

– Päivähoitoryhmän koko nousee siis 24 lapseen ja niistä tulee koululuokkien kokoisia vaikka lapsi saattaa viettää varhaiskasvatuksessa jopa 10 tuntia päivässä. Laadun heikennyksestä huolimatta päivähoitomaksut kasvavat, Eloranta painottaa.

– Nämä lapset ovat vielä onnekkaita, mutta ne lapset, joiden päivähoito-oikeutta rajoitetaan osapäiväiseksi, voivat nyt joutua ryhmään, jossa lapsia onkin jopa 13 yhtä aikuista kohden eli jopa 39 lasta ryhmässä, Eloranta laskee.

OECD:n mukaan euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa myöhemmin jopa seitsemän euroa, enemmän kuin mikään muu kasvatus tai koulutus.

– Tästä ei hallitus kuitenkaan tunnu välittävän, vaan pelkästään varhaiskasvatuksesta säästetään 154 miljoonaa euroa subjektiivisen päivähoidon rajauksena ja ryhmäkokojen nostolla. Tuon OECD:n laskelman mukaan tämä tulisi aiheuttamaan seitsenkertaiset, siis yli miljardin menetykset tulevaisuudessa, Eloranta tuskailee.

– Suomessa on kehitetty korkeatasoista esiopetusta jo 15 vuotta. Viime hallituskaudella uudistimme varhaiskasvatusta säätämällä varhaiskasvatuslain ensimmäisestä vaiheesta. Missä ovat hallitusohjelman kirjaukset varhaiskasvatuslain seuraavista uudistusaskelista, joita sivistysvaliokuntakin edellytti, valiokunnan jäsen Eloranta kysyy.

– Neljän lapsen äitinä tiedän, että esiopetus on ainutlaatuinen elämänvaihe lapselle ja viitoittaa hänen tiensä koulutielle pitkälle eteenpäin. Nykykäytännössä esiopetus ja sitä täydentävä päivähoito on järjestetty päiväkotien kokopäiväisissä esiopetusryhmissä, mutta nyt hallitusohjelmassa esitetään esiopetuksessa olevien lasten päivähoidon korvaamista edullisempana kerhotoimintana. Tämä johtaa koulutuksellisen tasa-arvon romuttumiseen, sillä kerhotoiminnan järjestämistä ei säädellä millään tavalla, Eloranta pahoittelee.

– Varhaiskasvatuksen asiantuntijoille on selvää, että vain riittävän pienillä ryhmillä pystytään takaamaan tasa-arvoinen varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuslakia valmistelleen työryhmän lausunnoissa korostui myös vanhempien toive ryhmäkokojen pienentämisestä, Eloranta korostaa.

On myös syytä huomata, että mitä enemmän ryhmässä on lapsia, sitä enemmän sairaudet tutkitusti lisääntyvät ja tätä kautta myös vanhempien työstä poissaolot, joita hallitus nimenomaan haluaisi vähentää. Suuremmat ryhmät myös heikentävät lasten mahdollisuuksia saada riittävästi huomiota. Suuret ryhmät ovat riski myös erityislapsille ja ne heikentävät heidän tulevaa koulussa selviytymistään eli juuri sitä osaamista, jota haluaisimme lisää, Eloranta harmittelee.