Eloranta ja Kantola: Sote-uudistus uuden hallituksen ykkösasiaksi

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 5.3.2015

Perustuslakivaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta ja Ilkka Kantola painottavat, että tulevan hallituksen tulee ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja rahoitusuudistus kiireellisimmäksi tehtäväkseen.

– Kansalaisten sosiaalisten perusoikeuksien parantamiseksi sote-uudistus on vietävä loppuun tulevalla vaalikaudella. Laajakantoinen ja koko maata koskeva uudistus on valmisteltava parlamentaariselta pohjalta heti alusta lähtien. Nyt saavutettujen tulosten perusteella on löydettävissä malli, joka poistaa kansanvaltaisuutta ja rahoitusta koskeneet perustuslailliset epäilyt. Tärkeätä on että kansalaisten yhdenvertaisuus palveluissa paranee ja palvelutuotannon taloudellista tehokkuutta nostetaan, Eloranta ja Kantola korostavat.

– Soten jatkovalmistelussa tulee ottaa vakavasti perustuslakivaliokunnan kannanotot nyt lähinnä ajan puutteeseen kaatuneeseen järjestämislakiehdotukseen. On tärkeää, että on tarpeeksi aikaa arvioida eri hallinto- ja rahoitusmalleja perusteellisesti. Samoin kunnille pitää antaa riittävästi aikaa tulla kuulluksi jatkovalmistelussa. Nyt tälle ei ollut aikaa, Eloranta ja Kantola pahoittelevat.

– Sote-uudistuksen jäämistä keskeneräiseksi on nyt turha jäädä kaivelemaan. Sen sijaan pitää kääntää katseet tulevaisuuteen ja valmistautua uudistuksen jatkotyöhön avoimin mielin. Nyt on syytä asettaa tavoitteeksi järjestelmä, jossa voidaan turvata kansalaisille yhdenvertaisesti laadukkaat palvelut – vieläpä kustannustehokkaasti, Eloranta ja Kantola toteavat.