Eloranta: Maksuton toinen aste kaikille nuorille

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 26.2.2019

Maksuton toinen aste –kansalaisaloite ansaitsee paremman käsittelyn eduskunnassa. Valitettavasti hallituspuolueet perussuomalaisten avustamana hylkäsivät aloitteen sivistysvaliokunnassa. SDP:n johdolla tehdyssä vastalauseessa kuitenkin yhdytään aloitteeseen ja vaaditaan, että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

– Tästä ponnesta äänestetään eduskunnassa, joten jokainen kansanedustaja pääsee ilmaisemaan mielipiteensä maksuttomasta toisesta asteesta, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) muistuttaa.

Kuten kansalaisaloitteen laatijat ansiokkaasti tuovat esille, asettavat nykytilanteessa kertyvät toisen asteen opintojen kustannukset perheet ja lapset eriarvoiseen asemaan taloudellisten tekijöiden perusteella. Pelastakaa Lapset ry:n selvityksen mukaan lähes 60 % vastanneista nuorista koki, että toisen asteen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheelleen taloudellisia haasteita joko hieman tai suuresti.

Opetushallituksen selvityksen (2018) mukaan jopa kolmanneksella lukiolaisten perheistä on haasteita selviytyä taloudellisesti opintojen kustannuksista. Vuoden 2017 Nuorisobarometristä selviää, että taloudelliset syyt vaikuttavat esimerkiksi nuorten tekemiin opiskelupaikkapäätöksiin tai saavat heidät viivyttämään valmistumistaan. Nuorista 17 % kertoo karsineensa opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi, ja ilman tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan opintojaan tai luopumaan niistä rahanpuutteen takia.

Lukion ja toisen asteen ammatilliset kustannukset ovat tällä hetkellä monille nuorille ja heidän perheilleen kohtuuttoman kalliita. Suomen Lukiolaisten Liiton arvion mukaan lukion kustannukset ovat noin 2600 euroa, kun taas ammatillisen toisen asteen koulutuksen kustannukset vaihtelevat ala- ja oppilaitoskohtaisesti merkittävästi. Kokkiopiskelijan kokkiveitset tai parturi-kampaajaopiskelijan kampauspäät ovat kalliita hankintoja. Nuoret eivät sitä paitsi ammatilliseen koulutukseen hakiessaan yleensä edes tiedä näistä kalliista hankinnoista etukäteen, vaan kustannukset tulevat yllätyksenä. Alaikäisen nuoren ei tule täysipäiväisen opiskelun lisäksi tehdä kohtuuttomasti töitä voidakseen kustantaa opintonsa toisella asteella. Nuoren tulisi voida keskittyä opintoihinsa ja panostaa koulutukseensa täysipainoisesti.

– SDP haluaa laajentaa oppivelvollisuuden nykyisestä peruskoulusta koskemaan koko toisen asteen tutkinto. Näin myös oppimateriaaleista tulisi maksuttomia. Uudistus maksaisi nopeasti itsensä takaisin. Suomella ei ole varaa menettää yhtään nuorta. Kaikki nuoret tarvitsevat toisen asteen koulutuksen. Myös opintojen keskeyttäjät, joille maksut eivät ole olleet syynä keskeyttämiseen. Siksi oppivelvollisuuden laajennus olisi paras keino saavuttaa maksuton koulutus, Eloranta painottaa.