Eloranta: Pakkoruotsin pohdinta jatkuu kokonaisselvityksellä

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote
25.2.2015

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Elorannan (sd.) mukaan eduskunnan sivistysvaliokunta ei heittänyt märkää rättiä ruotsin kieltä valinnaiseksi oppiaineeksi ehdottaneelle kansalaisaloitteelle. Sivistysvaliokunnan mietinnössä edellytetään, että valtioneuvosto tekee kokonaisselvityksen, jossa tarkastellaan maamme yleistä kieltenopiskelupolitiikkaa ja miten sitä pitäisi kehittää tulevia kielitaitohaasteita ennakoiden sekä huomioiden yhteiskunnan ja elinkeinoelämän yhä laajentuva ja monipuolistuva vieraiden kielten osaamisen tarve.

– Nyt pitää pohtia kieltenopiskelua kokonaisuudessaan eikä pelkkää ruotsin kieltä. Katson, että selvitykseen tulee sisältyä ruotsin kielen aseman tarkastelu kieltenopetuksessa ja selvitys myös siitä, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa turvata palvelut molemmilla kansalliskielillä. Vasta selvityksen tekemisen jälkeen on aika linjata mitä kielten opiskelulle ja ruotsin kielen pakollisuudelle tehdään. Oma kantani on, ettei ruotsin kielen pakollisuutta tarvita. Sen sijaan tarvitsemme lisää mahdollisuuksia eri kielten opiskeluun, Eloranta pohtii.

Valiokunta katsoi, ettei ruotsin kielen asemaa oppiaineena voida tarkastella erillisenä säädöskysymyksenä ja irrallaan kieliasioiden kokonaisuudesta. Huomiota on kiinnitettävä mm. perustuslain säännöksiin sekä kielilakiin ja kieliasioiden erityislainsäädäntöön. Lainsäädäntö ja koulutuspoliittinen päätöksenteko täytyy perustua yhteiskunnan tarpeet huomioon ottavaan johdonmukaiseen, pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen harkintaan. Harkinnassa on otettava huomioon sekä yhteiskunnan että elinkeinoelämän tarpeet ja huolehdittava siitä, että kaikki kansalaiset saavat mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat elämälleen.

– Kansalaisaloitteen hyväksyminen sellaisenaan olisi ollut vaikeaa pelkästään siitä syystä, että siinä ei otettu kantaa siihen, miten kieltenopiskelu olisi järjestettävä, mikäli ruotsin kielen pakollisuudesta luovuttaisiin, Eloranta perustelee.