Eloranta: Pienpanimoiden toimintaedellytyksille vihdoin parannusta

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 15.1.2015

Hallitus on tänään antanut lakiesityksen pienpanimoiden kasvuedellytyksien parantamiseksi. Esityksessä ehdotetaan, että pienpanimoiden alkoholiveron alennusta korotettaisiin siten, että 50 % suuruinen alennus alkoholiverosta ulotettaisiin koskemaan oluen vuosituotantoa 500 000 litraan nykyisen 200 000 litran sijaan. Lisäksi ehdotetaan, että pienpanimoiden vuosituotannon yläraja korotettaisiin 15 miljoonaan litraan nykyisestä 10 miljoonasta litrasta. Veronalennusta ei kuitenkaan myönnettäisi 10 miljoonaa litraa ylittävälle tuotannon osuudelle.

– Hallituksen esityksellä tuetaan työllistävää ja investointihalukasta kotimaista kasvavaa elintarviketeollisuuden alaa, pienpanimoteollisuutta, jonka kasvu heijastuu myös muihin toimialoihin, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.)  iloitsee.

Tällä investointipainotteisella teollisuudenalalla on halukkuutta voimakkaaseen kasvuun, mutta pienpanimoalennuksen päättyminen kuin seinään 10 miljoonan litran kohdalla on padonnut tähän asti kasvuhalut. Kun panimo on saavuttanut tilanteen, jossa se joko joutuu pidättäytymään pienpanimoalennuksesta kokonaan viimeisen vuoden osalta tai hyödyntämään alennuksen ja maksamaan sen takaisin vuoden lopussa korkeine korkoineen, sen ei ole kannattanut lähteä investointeihin. Nykytilanne on aiheuttanut kasvavia paineita siirtää tuotantoa jopa ulkomaille 10 miljoonan litran rajan lähestyessä.

– Kotimaisilla pienpanimoilla onkin kaikki mahdollisuudet merkittävään kasvuun, mutta sen vauhdittaminen tuon 10 miljoonan litran kynnyksen yli ilman valtion tukitoimia on ollut vaikeaa. Hyvä, että tämä este nyt poistuu, Eloranta painottaa.

Suomessa pienpanimoiden koko vaihtelee yhden henkilön työllistävistä mikroyrityksistä aina kymmeniä työntekijöitä työllistäviin pienyrityksiin. Suomessa toimii tällä hetkellä 35 pienpanimoa. Näistä noin 60 prosenttia tuottaa vuodessa alle 200 000 litraa olutta. Pienpanimot tuottavat alle 3 prosenttia kaikesta oluttuotannosta Suomessa. Pienpanimoala on kuitenkin kasvava teollisuudenhaara.

– Vaikeina taloudellisina aikoina kaiken kotimaisen teollisuuden tukeminen lisää työllisyyttä ja tuo mukanaan kasvavaa toiveikkuutta. Pienpanimot ovat tärkeä osa alueidensa paikallista pienyrittäjyyttä, ja niillä on usein tärkeä merkitys alueelle myös matkailullisesti. Siksi pienpanimoiden toimintaa on tuettava, Eloranta korostaa.

Eloranta on toiminut aktiivisesti pienpanimoiden toimintaedellytysten parantamiseksi. Hän on mm. tehnyt lakialoitteen pienpanimoiden suoramyynnin sallimisesta ja kirjallisen kysymyksen pienpanimoiden verotuesta.