Eloranta: Suomalaiset saivat inhimillisen hallitusohjelman ja tunnin juna lähtee liikkeelle

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 4.6.2019

– On hienoa, että hallitusohjelmassa näkyy SDP:n tulevaisuuslinja näin selkeästi. SDP:lle on tärkeää vähentää eriarvoisuutta ja parantaa pienituloisten asemaa, tehdä taloutta ja työllisyyttä vahvistavia tulevaisuusinvestointeja, kehittää reilua ja tasa-arvoista työelämää, torjua ilmastonmuutosta sekä investoida koulutukseen, osaamiseen ja innovaatioihin. Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja sen peruspilarit toimeentulon turva, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus sekä osaaminen luovat erinomaisen pohjan tämän hallituskauden uudistustyölle, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) painottaa.

– Olen erityisen iloinen siitä, että hallitusohjelmassa palautetaan luottamus vanhuspalveluiden laatuun, oikea-aikaisuuteen ja saatavuuteen. Mukana on tavoite hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä, Eloranta kertoo.

Rinteen hallitus myös aikoo parantaa pienituloisten asemaa ja mm. korottaa pienimpiä eläkkeitä heti kautensa alussa. Hallitus käyttää 183 miljoonaa euroa pienimpien eläkkeiden korottamiseen noin 50 eurolla kuukaudessa nettomääräisenä. Korotus kohdistuisi arvion mukaan noin 1 000 euron kuukausieläkkeeseen saakka.

– Tulevaisuuden kannalta tärkein asia hallitusohjelmassa on kuitenkin sosialidemokraattien pitkäaikaisen tavoitteen toteutuminen eli oppivelvollisuusiän pidentäminen 18 ikävuoteen. Näin voimme huolehtia siitä, että jokaisella nuorella on vähintään toisen asteen tutkinto, jotta voi työllistyä ja pärjätä elämässään. Tällä hetkellä vaille vähintään toisen asteen tutkintoa jää 16 prosenttia ikäluokasta, vaikka muuttuneessa työelämässä ilman sitä on vaikea työllistyä. Pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste onkin vain vähän yli 40 %. Tällä toimenpiteellä saamme samalla työllisyysastetta parannettua. Toisen asteen opinnoista tulee myös maksuttomia mikä osaltaan poistaa kouluttautumisen esteitä. Yhtään nuorta ei voi jättää heitteille, Eloranta painottaa.

– Varsinais-Suomen kannalta on merkittävää, että isot ratahankkeet lähtevät nyt liikkeelle. Tunnin juna Turusta Helsinkiin on ollut asialistalla jo pitkään, mutta nyt sitä päästään vihdoinkin toteuttamaan, Eloranta kertoo.