Eloranta: Taiteen ja kulttuurin tukemiseen verovähennysoikeus

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote
9.2.2015

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on tehnyt kirjallisen kysymyksen taiteelle ja kulttuurille tehtyjen lahjoitusten verovähennysoikeudesta. Kulttuuri tarvitsee lisää rahoitusta, sillä sen osuus valtion ja kuntien budjeteissa on varsin pieni. Yksityistä rahaa voitaisiin houkutella taiteen ja kulttuurin tukemiseen tekemällä lahjoituksista kulttuuriin ja taiteeseen laajemmin verovähennyskelpoisia. Tällä hetkellä taiteen ja suomalaisen kulttuuriperinteen hyväksi tehtyjen lahjoitusten verovähennysoikeus koskee vain yhteisöjä ja on muutenkin hyvin rajoitettu eikä näin ollen ole houkuttele lahjoittamiseen.

– Taide ja kulttuuri tuovat sisältöä elämään ja lisäävät henkistä hyvinvointia, mutta kulttuuria kokeva voi paremmin myös fyysisesti, kertovat tutkimukset. Taide toimii myös historian ja yhteiskunnan heijastajana ja on osa kansallista identiteettiä. Taide tuo merkityksiä elämään ja avaa mahdollisuuden nähdä todellisuus luovasti erilaisista näkökulmista. Erityisen tärkeää tämä on lapsille ja nuorille, sillä nopeasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa nykymaailmassa kyky ajatella luovasti on yksi tärkeimmistä voimavaroista. Taide mahdollistaa myös elämänikäisen oppimisen ja kokemusmaailman rikastamisen. Taiteen mahdollisuudet tukea ihmisarvoista elämää, terveyttä ja hyvinvointia ovat lähes mittaamattomat. Vaikka kulttuuri on valtion ja kuntien budjeteissa pieni kokonaisuus, on se koko kansakunnan identiteetin ja hyvinvoinnin kannalta suuri asia, Eloranta painottaa.

Kansallisgalleriassa ollaan organisoimassa varainkeruukampanjaa, kansalliskeräystä, jossa valtio palkitsee jokaisen yksityisiltä lahjoittajilta saadun lahjoituseuron kaksi ja puolikertaisella summalla samaan tapaan kuin yliopistojen varainkeruukampanjoissa. Valtion vastaantulo innostaa kansallisgalleriaa eli kerääjää aktiivisuuteen, mutta lahjoitusten verovähennysoikeus kannustaisi myös lahjoittajia ja olisi omiaan lisäämään taiteelle tehtävien lahjoitusten määrää.