Eloranta: Tuotantokannustinjärjestelmä kansainvälisille elokuville

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote
6.3.2015

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kansainvälisten elokuvien tuotantotukijärjestelmästä. Kilpailu kansainvälisten elokuva-, televisio- ja mainostuotantojen houkuttelemisesta erilaisten tuotantokannustimien avulla on kiihtynyt EU:n sisällä. Isoista EU-maista Italia ja Ranska ovat julkistaneet omat kannustinjärjestelmänsä. Myös pienissä maissa, kuten Belgiassa, Unkarissa ja Tsekissä on luotu omat tuotantokannustinmallit. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö ei ole katsonut olevan tarpeellista luoda tällaista mallia.

– Suomessa audiovisuaalisen alan koulutukseen on viime vuosina panostettu merkittävästi ja alueelliset investoinnit ovat olleet mittavia. Koulutetulla osaamisella on ollut kysyntää myös ulkomaisiin, Suomeen tuleviin tuotantoihin, Eloranta toteaa.

– Taloudellisen kasvun etsiminen luovien alojen kautta pitäisi Suomessakin olla vahvemmin esillä. Suomalainen osaaminen, luonto, infrastruktuuri ja matkailuelinkeino olisivat loistavasti hyödynnettävissä ulkomaisissa elokuvatuotannoissa, Eloranta pohtii.

– Italiassa ja Itävallassa tehtyjen selvitysten mukaan taloudellinen sijoitus elokuvatuotantoon palautuu vähintään kaksinkertaisena ja enimmillään 20-kertaisena. Keskimäärin sijoitusten tuotto on ollut ko. maissa seitsemänkertaisia. Elokuva-ammattilaisten suoran työllistämisen lisäksi tuotannot tuovat suoraa taloudellista hyötyä alueelle tai maahan. Elokuvan tuoma julkisuus voi myöhemmin tuottaa alueelle merkittäviä matkailutuloja. Meidän tulee tarttua aktiivisesti kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, joilla voimme saada aikaa uutta kasvua ja työpaikkoja ja tässä on yksi mahdollisuus, Eloranta painottaa.