Eloranta: Turkulaiset lapset lähipäiväkotiin

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 19.3.2018

Kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tehnyt valtuustoaloitteen lähikouluperiaatteen ulottamisesta myös päivähoitoon Turussa. Valtuustoaloite perustuu ajatukseen siitä, että lasten koulupolku on kokonaisuus, joka alkaa päiväkodista ja päättyy toisen asteen tutkintoon.

– Vahva lähikoulupolku, joka alkaa jo varhaiskasvatuksesta, tukee lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoista koulutusta ja samalla vahvistaa yhteisöjä kaupunkien sisällä. Lähipäiväkodit ja lähikoulut voivat muodostua yhä enemmän kaupunkien sisälle rakentuvien kylän kaltaisten yhteisöjen keskuksiksi. Ne ovat sekä fyysisiä yhteisiä paikkoja että ihmisten verkostoja. Lähipäiväkodit mahdollistavat myös lasten ystävyyssuhteiden syntymisen ja ylläpitämisen, kun lähellä toisiaan asuvat lapset saavat parhaimmillaan käydä lähikoulupolkua varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle asti. Lähipäiväkoti on tärkeä myös perheiden arjen sujuvuuden kannalta ja mahdollistaa pienten lasten vanhempien työssäkäyntiä, Eloranta linjaa.

Nykyisellään kaupunki pyrkii tarjoamaan päivähoitopaikan perheen toiveiden mukaan ja huomioimaan sisarukset ja liikenteelliset seikat. Mitään velvoittavia kriteerejä kaupungilla ei ole. Kaupunki tarjoaa alakoulun aloittaville koulupaikan niin sanotusta lähikoulusta, joka määrittyy oppilaaksiottoalueen pohjalta. Tietyin perustein on mahdollista mennä myös muuhun kuin lähikouluun.

Aloitteen allekirjoittajat esittävät, että kaupunki selvittää vuoden 2018 aikana, mitä tarkoittaisi ja vaatisi, jos kaupunki jatkossa olisi velvoitettu tarjoamaan päivähoitopaikat lähikouluperiaatteella eli samoja oppilaaksiottoalueita noudatten, kuin perusopetuksessa tehdään. Lähes kaikilla peruskoulujen oppilaaksiottoalueilla on useita päiväkoteja, joten oppilasaluepohjaisen lähipäiväkotipaikan osoittaminen olisi mahdollista toteuttaa joustavasti näiden päiväkotien välillä.

– Lähipäiväkotiperiaatteeseen siirtyminen poistaisi myös turhat ja lapsia kuormittavat päiväkotien vaihtotarpeet esikouluun siirryttäessä. Nykyisellään useat lapset joutuvat vaihtamaan päiväkotia esikoulun alkaessa, koska esikoulua käydään jo nyt koulupolkua silmällä pitäen oman oppilasalueen päiväkodissa. Jos lapsi on ollut aiemmin muun alueen päiväkodissa, tästä nivelvaiheesta tulee lapselle turha ja kuormittava siirtymä, Eloranta painottaa.