Eloranta: Vapaaehtoistyölle verovähennysoikeus

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 19.12.2014

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen vapaaehtoistyön kulujen verovähennysoikeudesta. Kolmannen sektorin merkitys suomalaisen yhteiskuntamme hyvinvointihaasteisiin vastaamisessa voisi olla paljon nykyistä suurempi. Vapaaehtoistyöllä voisi olla suuri merkitys esimerkiksi vanhusten kotona asumisen laadun parantamisessa. Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että vapaaehtoistyöntekijöiden avulla ikäihmisten masentuneisuus väheni lyhyessä ajassa, kun vapaaehtoiset veivät ikäihmisiä heidän toivomiinsa paikkoihin kerran viikossa. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vanhustyössä parantaisi selvästi ikäihmisten elämänlaatua, toisi ihmisille mielekästä tekemistä ja vähentäisi yhteiskunnan kustannuksia. Vapaaehtoistyön merkitys on suuri myös lastensuojelutyössä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä esimerkiksi vapaaehtoisten tukiperheiden tai tukihenkilöiden muodossa.

– Suuri osa vapaaehtoista työtä tekevistä on opiskelijoita, eläkeläisiä ja suurten ikäluokkien edustajia.  Olen itse tehnyt suuren osan työurasta järjestötyössä ja tiedän, että vapaaehtoistyötä tehdään aidosta halusta auttaa. Jos toimintaa kuitenkin halutaan parantaa, niin on syytä myös pohtia kehittämistoimia, Eloranta painottaa.

– Yksi tapa vapaaehtoistyön kehittämiseen olisi, että vapaaehtoistyön kulut, samalla tavalla kuin palkkatyönkin kulut, voisi vähentää verotuksessa. Näin esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten, opiskelijoiden tai työttömien mahdollisuudet vapaaehtoistoimintaan paranisivat, kun he voisivat vähentää auton ja puhelimen käytöstä aiheutuvat kulut, sillä usein juuri nämä kulut, vaikka ovatkin pieniä, ovat esteenä vapaaehtoistyöhön osallistumiselle, Eloranta toteaa.

Eurooppalaisen vapaaehtoistoiminnan toimenpideohjelma (P.A.V.E = Policy Agenda for Volunteering in Europe) edellyttää, että jokaisessa jäsenvaltiossa tulisi olla oma vapaaehtoistoiminnan strategia, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä jäsenmaan vapaaehtoisorganisaatiot. Toimenpideohjelma suosittaa kehittämään vapaaehtoistoiminnalle suotuista toimintaympäristöä ja vapaaehtoistoiminnan laatua. Se perää etsimään sopivia kannustimia vapaaehtoistoiminnan järjestämiseksi ja siihen osallistumiseksi.