Eloranta: Vihdoinkin lapsiavioliitot kielletään Suomessa

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 25.10.2018

Hallitus on päättänyt kieltää lapsiavioliitot Suomessa. Se esittää, että alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että jatkossa alle 18-vuotiaat eivät enää voisi solmia avioliittoja Suomessa.

– Tein asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle jo vuonna 2015. Prosessi on ollut pitkä, mutta pääasia tietysti on, että lapsiavioliitot vihdoinkin kielletään, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) kertoo.

Alaikäisten solmimien avioliittojen määrä on Suomessa vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana, mutta niitä solmitaan edelleen noin 30 vuodessa, kun vuonna 1995 niiden määrä oli vielä lähes 80. Yleisimmät hakemuksessa mainitut perusteet ovat uskonnollinen vakaumus, raskaus ja kulttuuriset syyt. Luvan saannin perusteena on yleensä alaikäisen raskaus, sillä oikeusministeriö ei ole viime vuosina myöntänyt alle 17-vuotiaille avioliittolupia uskonnollisista tai kulttuurisista syistä. Alle 16-vuotiaalle myönnetyt luvat ovat erittäin harvinaisia. Vuosina 1995–2014 Suomessa avioitui väestötilaston mukaan yhteensä 1 138 alaikäistä, joista vain vähän reilut sata oli poikia. Yli tuhannesta vihitystä alaikäisestä vajaat 30 oli 14–15-vuotiaita. Valtaosa, noin 85 prosenttia, on 17-vuotiaita.

Vaikka lasten avioliitot ovat Suomessa marginaalinen ilmiö, on Suomella kuitenkin vastuu siinä, miten lasten oikeuksien toteutumista edistetään kansainvälisessä yhteisössä. Myös YK:n ihmisoikeusneuvosto on kannustanut jäsenmaitaan toimimaan lapsiavioliittojen estämiseksi. Se antoi heinäkuussa 2015 päätöksen, jossa se toivoo jäsenvaltioiden ryhtyvän toimenpiteisiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi. Lähtökohtana lapsiavioliiton määritelmään on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, jonka ensimmäisessä artiklassa todetaan alle 18-vuotiaiden olevan lapsia.

– Lapsiavioliittojen kieltämisellä on myönteisiä seurauksia: selkeillä säännöillä lasten fyysinen ja psyykkinen terveys, lasten oikeus lapsuuteen ja suoja hyväksikäyttöä vastaan turvataan nykyistä tehokkaammin, Eloranta painottaa.