Eloranta: Virvoitusjuomavero vähentää työpaikkoja

Etusivu,Tiedotteet

Eloranta: Virvoitusjuomavero vähentää työpaikkoja

Tiedote 27.9.2016

Virvoitusjuomaveron tuplaantuminen on aiheuttanut ongelmia kotimaiselle mehuteollisuudelle. Mehutuotteiden tuotantomäärät ovat laskeneet ja mehuteollisuuden työllisyys on huonontunut. Veron nousun aiheuttaman mehujen hinnannnousun jälkeen kokonaismyynti on laskenut 30 % vuodesta 2010 vuoteen 2016. Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tehnyt virvoitusjuomaveron heikentämästä mehuteollisuuden työllisyydestä kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Kymmeniä työpaikkoja on lakkautettu alan teollisuudessa. Mehualan kansainvälinen kilpailukyky on heikentynyt, investointihalukkuus on laskenut sekä kasviksia, hedelmiä ja marjoja jalostavan elinkeinon kiinnostavuus heikentynyt, Eloranta harmittelee.

Virvoitusjuomaveron kohtuuttomasta taakasta on hyvänä esimerkkinä turkulainen suuri mehualan yritys, joka maksoi viime vuonna pelkkää virvoitusjuomaveroa 37,6 % liikevaihdosta. 

Virvoitusjuomaveron alkuperäinen tarkoitus on ollut vähentää hiilihappoa sisältävien virvoitusjuomien käyttöä niiden painonhallintaan liittyvien negatiivisten vaikutusten ja runsaan sokeripitoisuuden vuoksi. Ainoana EU-maana kohdistetaan kuitenkin Suomessa tätä valmisteveroa myös kasviperäisiin raaka-aineisiin pohjautuviin mehuihin ja keittoihin. 

-Vuonna 2014 annetuissa uusissa ravitsemussuosituksissa kasvikset, marjat ja hedelmät muodostavat ravitsemuksen perustan. Kasvis-, hedelmä- tai marjaraaka-aineiden käyttö juomissa tuleekin nähdä osana terveellisen ravitsemuksen edistämispyrkimyksiä. Kasvipohjaisten raaka-aineiden käyttöä pitäisi päinvastoin pyrkiä lisäämään ja rajoittaa vain lisättyjen sokerien määrää juomissa. Kaupassa myytävissä hedelmissä, marjoissa ja vihanneksissa ei ole valmisteveroa, onkin vaikea ymmärtää, miten hedelmä jalostettuna mehuksi puristettuna joutuu rankan verotaakan kohteeksi, Eloranta ihmettelee.

Hallitus on tuomassa eduskuntaan esityksen, jossa virvoitusjuomaveron piiristä poistettaisiin maustamattomat kasvipohjaiset maitoa korvaavat juomat. Tämä vääristää kilpailua entisestään.  

-Kasviksia, hedelmiä ja marjoja merkittäviä määriä sisältäville tuotteille tulisi olla sama rajaus veron ulkopuolelle kuin hallituksen esityksessä mainituille kasvipohjaisille ”maidoille”. Muuten kilpailu vääristyy entisestään. Pelkään mitä suomalaiselle mehuteollisuudelle ja sen työpaikolle käy tämän jälkeen, Eloranta murehtii.

-Elintarvikkeita jalostava teollisuus on tärkeä suomalainen teollisuudenala, joka jalostaa kotimaisia alkutuotannon raaka-aineita, tarjoaa työtä suomalaisille ja valmistaa kotimaisia turvallisia elintarvikkeita kuluttajille. Jos kotimainen jalostava teollisuus kuihtuu, täyttyvät hyllyt kokonaan tuontituotteilla. Sitä emme halua, Eloranta toteaa.