Hyvää syntymäpäivää Suomi!

Etusivu,Kirjoituksia

Tänään vietämme aivan erityistä itsenäisyyspäivää. 100 vuotta olemme tätä maata yhdessä rakentaneet. Nyt elämme hyvin erilaisessa maailmassa kuin sata vuotta sitten. Kuluneeseen sataan vuoteen mahtuu Suomen muuttuminen maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta kaupungistuneeseen teolliseen yhteiskuntaan, jossa elintaso ja hyvinvointi ovat nousseet korkealle.

Sotaan liittyvät muistot ovat vahvasti osa historiaamme. Vaikka ajallinen etäisyys talvi- ja jatkosotiin on pitkä, ovat ne erottamaton osa suomalaista kulttuuriperintöä ja kansakunnan kollektiivista muistia. Suuri osa sodan kokeneista ja sotaan osallistuneista sukupolvista on jo siirtynyt pois keskuudestamme, mutta jokainen heistä oli ja on suuri suomalainen sankari. On tärkeää, että pidämme yllä sitä kulttuuriperintöä mitä heidän kokemuksiinsa liittyy. Näitä kokemuksia ja tarinoita ei saa unohtaa. Niistä voidaan oppia ja lisätä arvostusta rauhaa kohtaan.

Meidän on tärkeää tietää, mitä sotilaat kertoivat kotiin lähettämissään kirjeissä, miltä naisista tuntui vastatessaan yksin kaikista töistä pommitusten keskellä, millaista oli olla sotalapsi tai sotaorpo. Meillä monilla on muistoja, jos ei omia, niin omien sukulaistemme sotakertomuksista. Oman isäni kertomus siitä kuinka hänen vanha isoisänsä meni pommeja pakoon keittiön pöydän alle, kun ei suostunut menemään pommisuojaan, herätti minussa lapsena ihmetystä.

Sota myös yhdisti ihmisiä. Rintamamiesten aseveljeys ja sotasukupolvien yhteiset kokemukset synnyttivät elinikäisiä siteitä. Talvisodan kokemus auttoi parantamaan sisällissodan haavoja. Altavastaajan asema ja taistelu kansakunnan olemassaolosta talvella 1939-40 vahvisti myyttiä sisusta suomalaisen kansanluonteen ominaisuutena.

Sotien veteraaneista puhuessamme usein unohdamme, että he olivat myös työn ja jälleenrakennuksen veteraaneja. Sodasta palattuaan heidän oli ryhdyttävä rakentamaan teollisuuslaitoksia, suurempia kaupunkeja, uusia kouluja suurille ikäluokille ja luomaan sitä hyvinvointivaltion perustaa, josta me tänään saamme nauttia.

Satavuotiaalla Suomella on upea historia. Sen myötä Suomesta on tullut yksi parhaista maista maailmassa. Tulevaisuus tuo haasteita tullessaan, mutta ne ovat voitettavissa. Suomi pärjää maailmalla parhaiten nojaten korkeaan osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Tulevaisuuden kasvu ja hyvinvointi tehdään jokaisen suomalaisen sivistyksestä ja osaamisesta, joihin kaikilla tulee olla yhdenvertainen oikeus. Viedään Suomi uudelle vuosisadalle juhlavuotemme teeman mukaisesti Yhdessä!

Turkulainen 6.12.2017