Jokaiselle paras koulu

Etusivu,Kirjoituksia

Kansanedustaja Annika Saarikko (kesk) on huolissaan lähikouluperiaatteen romuttumisesta (TS 15.3. 2015). Huoli onkin aiheellinen. On hyvä, että Keskusta on sosiaalidemokraattien linjalla tässä asiassa. Peruskoulujen kasvavaan eriarvoistumiseen ryhdyttiin kiinnittämään erityistä huomiota nykyisen hallituskauden aikana juuri opetusministeri Jukka Gustafssonin (sd) toimesta. Oli huoli siitä, että koulujen väliset erot olivat kasvamassa ja että jonkinlainen koulushoppailu varsinkin suurissa kaupungeissa olisi alkamassa. Näillä paikkakunnilla, joihin Turkukin kuuluu, on kymmeniä peruskouluja kohtuullisen pienellä alueella, jolloin niiden tavoitettavuus on varsin hyvä ja mahdollisuudet näin ollen tähän hyvät.

Kuluvan hallituskauden aikana koulutuksen järjestäjille on suunnattu melkoisesti lisärahaa sekä opetusryhmien pienentämiseen että koulujen välisen tasa-arvon lisäämiseen. Esimerkiksi Turkuun on useampana vuotena voitu osoittaa yli kahden miljoonan euron vuosittainen avustus, jolla on voitu tukea niitä kouluja, jotka toimivat alueilla, jossa työttömyys on korkea ja vanhempien koulutustaso alhainen. Noin puolet turkulaisista peruskouluista on tämän rahoituksen piirissä. Rahoituksen turvin on voitu parantaa koulujen oppilashuoltoa mm. palkkaamalla lisää kuraattoreita ja psykologeja. Rahaa on käytetty myös urheiluvälineisiin ja tietotekniikkaan. Näyttää vahvasti siltä, että varsinkin poikien oppimistulokset ovat parantuneet, kun tietotekniikkaa hyödynnetään laajasti opetuksessa.

Vuodesta 2005 Turussa toteutetut kouluverkkoratkaisut, joissa peruskoulut päätettiin sijoittaa oppilaiden asuinalueille ja lukiot tiiviiseen ryppääseen kaupungin ydinkeskustaan ovat nekin selvästi vähentäneet sekä peruskoulujen että lukioiden eriarvoistumista. Myönteinen kehitys jatkuu, kun lähivuosina valmistuvat uudet koulut Hirvensalon Syvälahteen ja Yli-Maariaan. Peruskoulujen ja lukioiden tasalaatuisuus on selvästi parantunut eikä keskustan kouluihin enää hakeuduta pelkkään mielikuviin perustuvan maineen vaan ainoastaan erityisen painotuksen, esimerkiksi musiikkiluokkien takia.

Koulujen eriarvoistumisen taustalla on ennen kaikkea asuinalueiden eriarvoistuminen. Tämän tosiasian Saarikko jättää mainitsematta. Jotta koulujen eriarvoistumiseen voidaan tehokkaasti ja kestävästi puuttua, tulisi myös kaavoitus- ja asuntopolitiikassa voimakkaasti vaikuttaa siihen, että alueellista eriarvoistumista ei tapahdu asumisenkaan osalta. Tietyn alueen koulun maine on käytännössä sama kuin alueen tai lähiön maine.

Suomalainen peruskoulu on kansainvälisesti sekä laadukas että yhdenvertainen. Me sosiaalidemokraatit olemme valmiita tukemaan sellaista uutta hallitusohjelmaa, jolla nämä seikat voidaan turvata.

Eeva-Johanna Eloranta

kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu, sd

 

Turun Sanomat 21.3.2015