Kansanedustajien sisäilmaryhmä vaatii sisäilmasta sairastuneille oikeutta työskennellä terveissä tiloissa

Etusivu,Tiedotteet

TIEDOTE 4.6.2018

Sairastumisten vähättely ei säästä vaan lisää yhteiskunnan kustannuksia. Tarvitaan lisää tutkimusta diagnoosi- ja hoitomenetelmistä sekä lääketieteellisistä syy-yhteyksistä. Vastuun rakentamisen virheistä tulee kuulua niiden tekijälle.

Kansanedustajien sisäilmaryhmä, johon kuuluu edustajia kaikista eduskuntapuolueista, on laatinut ehdotuksen toimenpiteistä sisäilmaongelmien  ja jättänyt sen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Tiilikaiselle, opetusministeri Grahn-Laasoselle ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Sillanaukeelle. Mukana työssä on ollut yhdeksän järjestöä, jotka edustavat huonosta sisäilmasta eniten kärsiviä ammattiryhmiä ja sisäilmasta sairastuneita.

– Sisäilman aiheuttamia sairastumisia ei tulisi nippuna leimata aivo- tai psyykkisperäiseksi oireiluksi. Vähättely, jota sairastuneet kohtaavat, on omiaan lisäämään yhteiskunnan kustannuksia. Jos sairastuneet joutuvat jatkamaan altistumistaan, heidän työtehonsa vähenee, ja työstä poissaolot sekä ennenaikaiset eläkkeelle jäämiset lisääntyvät. Sairastumisten vähättely myös hidastaa väärien menettelyjen korjaamista rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa, sisäilmaryhmän puheenjohtaja Satu Hassi valottaa.

Sisäilmasta oirehtivat ja sairastuneet tulee ottaa vakavasti terveydenhuollossa ja työpaikoilla. Diagnosoinnin ja hyvän hoidon tueksi tarvitaan eri puolille maata erikoistuneita sisäilmaklinikoita, jotka tekevät myös tutkimustyötä. Lisää tutkimusta tarvitaan niin diagnoosi- ja hoitomenetelmistä kuin lääketieteellisistä syy-yhteyksistä.

– Sisäilmasta jo sairastuneille tulee taata oikeus työskennellä tilassa, joka ei sairastuta, ja jos sitä ei voida järjestää, oikeus sosiaaliturvaan. Työpaikkakyvyttömyydestä ei saisi seurata putoaminen sosiaaliturvan ulkopuolelle. Tulisi selvittää tarvittavat tukitoimet niissä tapauksissa, joissa on välttämätöntä vaihtaa työpaikkaa, ryhmän johtokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta toteaa.

Tärkeää on puuttua myös rakentamisen ja rakennusten ylläpidon ongelmiin. Lainsäädäntöä tulee selventää niin, että vastuu rakenne- ja rakentamisvirheistä tulee selkeästi niiden tekijälle. Lisäksi tarvitaan aidosti toimivat korjausohjeet virheellisille ja kastuneille rakenteille. Samoin tulee tunnistaa virheelliset menettelyt rakentamisessa. Väärinkäytöksistä, kuten betonin pinnoittamisesta ennen kuin se on riittävästi kuivunut, tulee säätää sanktiot.

– Myöskään korjausten viivyttely ja niiden tekeminen puolivillaisesti ei säästä rahaa vaan tuhlaa, koska vähän ajan kuluttua pitää korjata uudestaan. OAJ:n tutkimuksen mukaan noin kolme neljäsosaa koulujen ”homekorjauksista” on ollut silkkaa laastarointia, kuten maalausta tai muuta pintakorjausta tai tiivistyskorjausta, Hassi kertoo.

Sisäilmaryhmän mukaan julkisessa hallinnossa tulisi parantaa avointa tiedottamista rakennusten kunnosta. Lisäksi erityisesti kouluissa, päiväkodeissa ja terveydenhoidon yksiköissä tulisi ottaa käyttöön säännölliset oirekyselyt, jotta ongelmatilat saadaan selville ja toimiin voidaan ryhtyä ennen kuin lapsia ja työntekijöitä sairastuu pysyvämmin.