Kokoomus hurskastelee vanhuspuheissaan

Etusivu,Kirjoituksia

Ministeri Anne-Mari Virolainen, (kok) toivoi vahvempaa vanhuspalvelulakia (TS 23.2.). Tuohon toiveeseen on helppoa yhtyä. Virolaisen toive tosin tuntuu hurskastelulta, koska Sipilän hallitus heikensi vanhuspalvelulakia säästöjen toivossa vuoden 2017 alusta lukien. Vanhuksen tueksi tarkoitetusta vastuutyöntekijästä luovuttiin ja samalla laista poistettiin listaus vanhuspalvelulaissa kunnilta vaadittavasta erityisasiantuntemuksesta.

Enää ei edellytetä erityisasiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta. Tätä voi vain ihmetellä. Esimerkiksi kuntoutusosaaminen olisi erityisen tärkeää, jotta ikäihmisten toimintakykyä voidaan ylläpitää.

Hallitus on heikentänyt myös hoidon laatusuosituksia ja keventänyt vaatimuksia. Mitoituksia on väljennetty niin, että työntekijöitä on voitu aiempaa joustavammin perustein laskea mukaan iäkkäiden hoitoon osallistuvaan henkilömitoitukseen. Hoiva-avustajat voidaan nyt laskea mitoitukseen koko työaikansa osalta ja sosiaalisen vuorovaikutuksen henkilöstö, kuten virikeohjaajat, voidaan huomioida mitoituksessa siltä osin kuin he tekevät välitöntä asiakastyötä.  Myös teknologisten apuvälineiden hyödyntämistä voidaan tässä huomioida.

Vanhustenhoidon tilanteen korjaaminen ei voi jäädä odottamaan. Paljon on parannettavaa. Ihan ensiksi pitää saada kuntoon henkilöstömitoitus. On aivan selvää, että kun riittävää henkilöstön määrä ei ole lakiin täsmällisesti kirjoitettu, on pelkkiä suosituksia helppoa olla noudattamatta. Se on tullut viimeistään nyt selväksi. Sdp on tehnyt lakialoitteen 0,7 hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin. On ikävää, että Kokoomus ainoana puolueena sitä vastustaa. Varsinaista hoitotyötä tekemässä on oltava riittävä määrä henkilöstöä.  Riittävä, hoitoisuuden huomioiva hoitajamitoitus on kirjattava vanhuspalvelulakiin ja laatusuositukseen. Henkilöstömitoituksen toteutuminen on turvattava sanktioilla. Vanhustenhoidon tason turvaamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi tulee myös perustaa vanhusasiainvaltuutetun virka.

Yhteiskunnan sivistyksen mitta on se, kuinka pidämme huolta tätä maata rakentaneista. Jokaisella ikäihmisellä pitää olla hyvä ja turvallinen elämä myös silloin kun on avun tarpeessa, oli sitten kyse sitten ympärivuorokautisesta hoivasta tai avusta omaan kotiin. Riittävä henkilökunta on tässä avainasemassa sekä kotihoidossa, että palveluasumisessa.

Turun Sanomat 6.3.2019