Låt inte barn i behov av stöd lida på grund av FPA:s upphandlingar

Etusivu,Kirjoituksia

FPA ordnar rehabilitering för människor i olika åldrar och olika livssituationer för att man ska bättre kunna klara sig med olika sjukdomar och skador. Man kan få rehabilitering om sjukdomen eller funktionsnedsättningen gör det svårare att studera, arbeta eller klara sig självständigt i olika skeden i livet. FPA-rehabilitering genomförs av företag som är specialiserade på rehabilitering, rehabiliteringsinrättningar, handikapporganisationer, läroanstalter och privata terapeuter som har blivit utvalda som serviceproducenter i FPA-upphandlingar om tjänster.

FPA har nyligen förnyat sina kriterier för upphandlingen så att priset på servicen påverkar med 80 procent och kvalitet med 20 procent. Tidigare hade pris och kvalitet samma betoning (50/50). Den minskade betydelsen av kvaliteten och kompetensen inom FPA-rehabilitering har kritiserats mycket. I de nya upphandlingarna har långvariga serviceproducenter av rehabiliteringstjänster, till exempel patientorganisationer, ofta förlorat och blivit ersatta med mer oerfarna aktörer. Man har även valt sådana serviceproducenter som först efter vinnande av upphandlingen har börjat lära sig rehabilitering av vissa patientgrupper eller sådan som använder många underleverantörer istället för egen personal.

I sydvästra Finland talar man ofta om situationen med Finlands Neuroförbunds neurologiska rehabiliteringscenter i Masku. Trots sin höga kvalitet förlorade centret upphandlingen med en prisskillnad på en procent, vilket betydde att de förlorade en stor del av sina rehabiliteringsdagar. I rehabiliteringscentret har det varit varje år cirka 1200 patienter drabbade av neurologiska sjukdomar, såsom MS. Där har man utvecklat kompetens och kvalitet under många år med olika projektmedel (RAY, STEA). När rehabiliteringen nu läggs ned, förlorar man de kunskaper man har fått genom åren med stöd av samhället. Detsamma gäller också tjänster genomförda av många andra organisationer.

I upphandlingarna borde man lägga större vikt på kvalitet och kompetens så att rehabiliteringen skulle vara effektivt. Syftet med rehabiliteringen är ju att kunden klarar sig bättre i sitt dagliga liv. På det här sättet kan hen stanna i arbetslivet längre eller klarar sig hemma självständigt utan att hamna i en vårdinrättning. Med högkvalitativ rehabilitering kan man spara de kostnader som annars senare skulle uppstå, för att inte tala om mänskliga påverkan på människan själv.

Förändringarna i FPA-upphandlingskriterier har drabbat särskilt barn som behöver rehabilitering. En bekant terapeut kan ha fallit ur i upphandlingstävlingen och därför måste familjen söka en ny fysioterapeut, talterapeut eller psykoterapeut för barnet. Att byta terapeuten kan vara mycket skadligt, eftersom barn är ömtåliga före förändringen. Detta betonas till exempel i psykoterapi, där vården bygger på förtroende och kontinuitet. Ett annat stort problem är att serviceproducenter utan omfattande kompetens med barnens vård får vara med på FPA-lista i upphandlingsprocessen.

Jag med många andra riksdagsledamöter lämnade ett skriftligt spörsmål till regeringen om denna sak. Förhoppningsvis kommer FPA att granska noggrant sina upphandlingskriterier och börjar betona kvalitet mer i framtiden.

Åbo underrättelser 1.11.2018