Maksuton varhaiskasvatus ratkaisuna lasten yhdenvertaisuudelle

Etusivu,Kirjoituksia

Maksuton varhaiskasvatus ratkaisuna lasten yhdenvertaisuudelle

Carola Friberg kirjoitti ansiokkaasti varhaiskasvatuksen merkityksesta tasa-arvoisten mahdollisuuksien tuojana (TS 25.5.). Mielipiteeseen on helppo yhtyä. Sijoittamalla lapsiin, sijoitamme samalla tulevaisuuteen. Kaikkein tuottavin sijoitus on alle kouluikäisten kohdalla, sillä euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa OECD:n mukaan seitsemän euron hyödyn. Perusporvarihallituksen lukuisista koulutusleikkauksista varhaiskasvatukseen tehdyt ovatkin kaikkein ikävimpiä.

Varhaiskasvatuksen laatua heikennetään, kun päiväkotiryhmien kokoa voidaan nyt kasvattaa siten, että kolmen aikuisen ryhmässä voi jatkossa olla 24 lasta aiemman 21 lapsen sijasta, osapäivälapsia jopa 33. Hallitus mahdollistaa myös kokopäivähoidon rajoittamisen niiden lasten osalta, joiden toinen vanhempi on kotona. Päivähoitomaksutkin kallistuvat. Kaikki kunnat, mm. Turku ei ole näitä heikennyksiä ottanut käyttöön, mikä on hyvä asia. Monissa näin on päätetty ja tämä on aikaansaanut päivähoidon laadun vaihtelun kunnasta toiseen. Enää ei voida puhua yhdenvertaisista palveluista niinkuin Fribergkin kirjoituksessaan toteaa.

Puolipäivähoito, parikymmentä tuntia viikossa, on riittävä määrä varhaiskasvatusta samoin kuin se on riittävä määrä alakoululaisellekin. Yllättävän monissa perheissä on kuitenkin erityisiä syitä, esimerkiksi mielenterveysongelmia, minkä takia pidempi hoitopäivä on perusteltu, vaikka isä tai äiti onkin kotona. Lain mukaan kokopäivähoitoa kuuluu silloin edelleenkin saada, mutta kuinka perheen voimavarat riittävät kokopäiväpaikan hakemiseen silloin, kun voimavarat ovat muutenkin vähissä? Toteutuuko enää lapsen etu?

Lapset aloittavat koulunkäynnin yhä erilaisemmista taustoista. Lapsiperheköyhyyskin on yhä useamman lapsen arkea. Laadukas varhaiskasvatus pystyy tehokkaasti pysäyttämään huono-osaisuuden kierteen ja parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia koulutiellä. Tästä huolimatta Suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen Euroopan heikoimmin. Yli 4-vuotiaista vain 75 % osallistuu varhaiskasvatukseen kun Ruotsissa osallistuminen on lähes 96 %, Ranskassa jopa 100 %.

Meidän onkin syytä nostaa varhaiskasvatukseen osallistumisastetta. Paras tapa tämän saavuttamiseksi on tarjota kaikille yli 3-vuotiaille maksuton osapäiväinen varhaiskasvatus samaan tapaan kuin esiopetuskin. Näin tehdään jo joka toisessa eurooppalaisessa maassa.  Osapäiväisen varhaiskasvatuksen jatkoksi perheen tarpeiden mukaan tarjottaisiin maksullista päivähoitoa. Tämä malli on mahdollista toteuttaa kustannusneutraalisti, sillä nykyiset päivähoitomaksut, jotka kattavat noin 15 % päivähoidon kustannuksista, voidaan periä täydentävästä hoidosta. Nostetaanhan varhaiskasvatuksen osallistuminen eurooppalaiselle tasolle myös meillä Suomessa!

Turun Sanomat 1.6.2016