Pelottelulinjalta tulevaisuuslinjalle

Etusivu,Kirjoituksia

Olavi Ala-Nissilä (kesk.) kirjoitti Aamuset verkkolehdessä 5.4. SDP:n esityksistä liittyen verotukseen ja yrittämiseen. Ala-Nissilän olisi syytä tulla pelottelulinjalta tulevaisuuslinjalle.

SDP haluaa keventää pieni- ja keskituloisten yrittäjien sekä heidän työntekijöidensä ansiotuloverotusta. Veropolitiikan kulmakivenä tiiviit ja laajat veropohjat mahdollistavat alhaiset verokannat. Työn verotusta SDP ei halua kiristää. Ympäristölle tai ihmisten terveydelle haitallisten tuotteiden verotusta voidaan kiristää kulutustottumusten ohjaamiseksi.

SDP:lle on ensisijaisen tärkeää, että yritysten kasvun edellytyksiä helpotetaan. SDP on esittänyt yrittäjien hallinnollista taakkaa kevennettäväksi nostamalla arvonlisäverotuksen alarajaa 30 000 euroon. Tämä helpottaa etenkin pieniä kasvuyrittäjiä. Tämän lisäksi yrittäjienkin tarvitsemiin julkisiin palveluihin kuten liikenneväyliin, päivähoitoon ja terveydenhoitoon on suunnattava lisää resursseja.

Tulevan vaalikauden aikana yhteisiä varoja on panostettava etenkin koulutukseen ja infran kehittämiseen. SDP:n esittämät tulevaisuusinvestoinnit koulutukseen, tasa-arvoon ja hyvinvointiin varmistavat, että Suomi menestyy myös jatkossa. Nämä tekijät ovat Suomen valtteja kansainvälisessä kilpailussa, ja houkuttelevat tänne investointeja. Uusia tehtaita ja investointeja syntyy sinne, missä uskalletaan katsoa tulevaisuuteen pelottelun ja kyräilyn sijaan. Tähän perustuu SDP:n tulevaisuuslinja. Suomeen pitää luoda uusia työpaikkoja. Kun kakkua kasvatetaan, on jakovaraakin jatkossa enemmän ilman työn verotuksen kiristämistä.

Aamuset 7.4.2019