Sd-edustajat sivistysvaliokunnassa: Hallituksen säästöt vaarantavat suomalaisen koulutuksen perustan

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 3.11.2015

SDP:n sivistysvaliokunnan jäsenet Jukka Gustafsson, Eeva-Johanna Eloranta ja Nasima Razmyar pitävät hallituksen koulutusleikkauksia kestämättöminä. Säästötoimet vaarantavat koko suomalaisen koulutuksen pohjan. Samalla vähennetään merkittävästi Suomen mahdollisuuksia kehittää tutkimusta ja innovaatioita. Tästä syystä sivistysvaliokunnan sd-jäsenet jättivät eriävän mielipiteen sivistysvaliokunnan lausuntoon vuoden 2016 talousarviosta.

– Valiokunnan kuulemat asiantuntija- ja edunvalvontatahot ovat yksi toisensa jälkeen varoittaneet pysyvistä heikennyksistä suomalaiseen koulutusjärjestelmään, jos leikkaukset toteutetaan. Hallitus kuitenkin jätti jälleen asiantuntijat huomioimatta ja tekee kovalla vauhdilla vain ideologisia päätöksiä, huomauttaa Jukka Gustafsson.

Suomi on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja julkista taloutta on tarpeen tasapainottaa. Koulutusleikkaukset eivät kuitenkaan ole se oikea tie. Säästöjen sijaan tarvitaan kestäviä rakenneuudistuksia, jotta säilytämme asemamme edelläkävijäosaajana.

– Hallitus on päätöksillään tehnyt arvovalinnan. Sekä absoluuttisina lukuina että opetuksen ja koulutuksen hallinnonalaan suhteutettuna tehdyt leikkauspäätökset ovat aivan liian suuria. Miksi leikataan siivet uudelta talouskasvulta, uusilta työpaikoilta ja uusilta innovaatioilta, ihmettelee Eeva-Johanna Eloranta.

Osaamiseen ja koulutukseen osoitettu 300 miljoonaa ei riitä kompensoimaan yli kahden miljardin leikkauksia kokonaisuudesta. Jos otetaan kauhakuormaajalla ja annetaan lusikalla, ei voida päästä onnistuneeseen lopputulokseen.

– Meidän on panostettava Suomen tulevaisuuteen. Laadukas koulutus läpi elämän, kunnollinen perustutkimus ja yrityksiä hyödyttävät innovaatiot eivät toteudu. Hallituksen on peruttava sivistykseen ja kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset, vaatii Nasima Razmyar.