SDP: Suomen koulutustaso nousuun – tulevaisuus syntyy osaamisesta

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 30.11.2016

SDP julkaisi tänään koulutuspoliittisen ohjelman, jonka päätavoitteena on kääntää suomalaisten osaamistason nousuun. Tämän SDP tekee uudistamalla koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen niin, että se vastaa paremmin tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin.

– Ensimmäistä kertaa sataan vuoteen Suomen osaamistaso on kääntynyt laskuun. Tätä tilannetta ei voi hyväksyä, vaan nyt vaaditaan rohkeita uudistuksia ja tulevaisuuden visiota suunnan kääntämiseksi. SDP uskoo siihen, että Suomi menestyy tulevaisuudessa parhaiten, kun panostamme osaamiseen ja koulutukseen, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

SDP:n koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Jukka Gustafsson huomauttaa, että SDP tarjoaa uskottavimman vaihtoehdon koulutuksen ja osaamisen parantamiseksi.

– Hallituspuolueet antoivat koulutuslupauksen, josta ei ole mitään jäljellä. Ihmiset uskoivat ja joutuivat pettymään karvaasti. Tällä ohjelmalla SDP haluaa osoittaa, että suunta Suomen tulevaisuuteen viitoitetaan osaamiseen panostamalla. Me pidämme koulutusta ja sivistystä hyvinvointivaltion kivijalkana.

Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu vähemmän lapsia kuin muualla Euroopassa. Laadukas varhaiskasvatus antaa eväät lapsen myöhemmälle oppimiselle ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Tämän vuoksi SDP esittää, että kaikille lapsille tarjotaan joustavasti maksutonta osa-aikaista varhaiskasvatusta.

– Nämä ovat kunnianhimoisia tavoitteita, mutta kun kyseessä on suomalaisten osaaminen ja Suomen tulevaisuus, tavoitteiden on oltava korkealla. SDP:n mielestä koulutus ja osaaminen ovat parhaita investointikohteita, Rinne sanoo.

Sosialidemokraatit haluavat kääntää peruskoulun oppimistulokset jälleen nousuun. Peruskoulun vahvuus on edelleen siinä, että se on kuin Suomi pienoiskoossa. Eri taustoista tulevat lapset oppivat yhdessä ja kaikkialla Suomessa on yhtäläiset mahdollisuudet saada laadukasta opetusta.

– Haluamme vahvistaa peruskoulun alkuperäistä ideaa eli sitä, että kaikille Suomen lapsille kuuluu laadukas ja hyvä koulu. Peruskoulua tulee uudistaa sisältä käsin, uutta pedagogiikkaa ja digitaalisuutta apuna käyttäen. Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee olla kouluissa oppimiseen tarvittavat työkalut. Uusi oppiminen ei voi olla eriarvoistavaa oppimista, Eeva-Johanna Eloranta sanoo.

SDP haluaa, että jokaisella ihmisellä on riittävä osaaminen pärjätä muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Tämän vuoksi SDP haluaa pidentää oppivelvollisuusikää ja uudistaa ammatillista koulutusta sekä lukiokoulutusta.

SDP:n tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle voidaan taata joko opiskelupaikan tai mahdollisuuden osallistua valmentavaan koulutukseen. Tällä tavalla SDP haluaa pysäyttää koulutusasteen laskun ja nostaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden asteen 45 prosentista yli 50 prosenttiin.

– Suomalainen korkeakoululaitos tarvitsee nopeasti tulevaisuusvision, jolla linjataan koulutusverkon rakennetta ja opetustarjontaa ja nostetaan näin suomalaisen tieteen tasoa. SDP esittää korkeakouluopintoihin pääsyn helpottamista ja uudistamista monin eri keinoin. On järjetöntä tuhlausta, että monelta nuorelta kuluu monta vuotta pyrkiessä haluamaansa korkeakouluun ja valmentautuessa pääsykokeisiin, Jukka Gustafsson toteaa.

Tutustu ohjelmaan