SDP:n Eloranta: Suomen otettava rohkeasti askeleita osaamispolulla – toisen asteen koulutus jokaiselle nuorelle ja jatkuvan oppimisen reformi käyntiin

Etusivu,Tiedotteet

Tiedote 3.11.2018

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta vaatii, että seuraavalla hallituskaudella otetaan kunnianhimoisia askeleita osaamispolulla. Jotta Suomi menestyy ja pärjää globaalissa kilpailussa, on meidän huolehdittava laadukkaasta koulutuksesta, tutkimuksesta ja osaamisesta. Tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä, että jokainen nuori saa toisen asteen koulutuksen ja Suomessa laitetaan liikkeelle jatkuvan oppimisen reformi.

– On erittäin huolestuttavaa, että Suomessa on yli satatuhatta 20–29-vuotiasta, 17 % ikäluokasta, joilta puuttuu vähintään toisen asteen tutkinto eli lukio- tai ammattitutkinto. Pelkän perusasteen varassa olevien nuorten työttömyystilastot kertovat karua kieltään: tänä päivänä on hyvin vaikea työllistyä ilman koulutusta. Meidän on huolehdittava siitä, että jokaisella on vähintään toisen asteen tutkinto, sanoo Eloranta ja jatkaa:

– Hyvä keino tavoitteen saavuttamiseksi on oppivelvollisuuden laajentaminen nykyisestä yhdeksänvuotisesta peruskoulusta koskemaan myös toisen asteen tutkintoa. Samalla oppimateriaaleista tulisi maksuttomia, mikä osaltaan poistaisi esteitä kouluttautumisen tieltä.

SDP:n Osaamispolku 2030 -kokonaisuus on pidemmän aikavälin visio koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseksi Suomessa. Eloranta muistuttaa, että Suomen koulutustaso on pudonnut, tutkimuksen ja tuotekehityksen investoinnit ovat laskussa ja koulutuksella on haasteita vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin.

– Oppivelvollisuuden laajentamisen rinnalla toinen tärkeä uudistus liittyy joustavaan osaamisen päivittämiseen. Tarvitaan jatkuvan oppimisen reformi, jossa jokaiselle suomalaiselle tehdään mahdolliseksi osaaminen ja sen päivittäminen muuttuvan työelämän mukana. Nyt tarvitaan pikaisia ratkaisuja osaamistason nostamiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon parantamiseen, päättää Eloranta.

Eeva-Johanna Eloranta puhui SDP:n Varsinais-Suomen piirikokouksessa tänään Kaarinassa.