SDP:n linjalla pidetään kaikki mukana

Etusivu,Kirjoituksia

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio (Turkulainen 6.3.) esittää virheellisiä väittämiä SDP:n tavoitteista. Toisten arvostelun sijasta on syytä keskittyä rakentaviin ehdotuksiin ja ratkaisujen etsimiseen. Kannattaa myös muistaa, että Tavio ja Perussuomalaiset olivat hyväksymässä nykyistä hallitusohjelmaa ennen oppositioon siirtymistään.

On selvää, että Sipilän hallituksen kaltainen leikkauksien ja sanelun politiikka ei SDP:lle käy. Ei ole oikein, että hallitus on leikannut varsinkin yhteiskunnan pienituloisimmilta, opiskelijoilta, työttömiltä ja eläkeläisiltä.

SDP on esittänyt tulevaisuusinvestointeja koulutukseen, tasa-arvoon ja hyvinvointiin. Näitä ovat mm. maksuton toiseen asteen koulutus, sosiaaliturvauudistus, perhevapaauudistus ja verouudistus, jotka takaavat, että Suomi menestyy myös jatkossa. Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisestä on samalla pidettävä kiinni.

Kerron yhdestä tavoitteestamme. Tulevaisuuden hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea sille, että kaikkien suomalaisten osaamistaso nousee. Tämä vaatii investointeja koulutukseen. SDP haluaa tehdä uudistuksen, joka varmistaa, että jokaisella nuorella on vähintään joko ammatillinen- tai lukiotutkinto taskussaan, sillä työelämän suuren muutoksen takia pelkän peruskoulun varassa on hyvin vaikea enää työllistyä. Pelkän peruskoulun käyneistä alle puolet on töissä.

Suomella ei ole varaa menettää yhtään nuorta. Koska tämän ajan peruskoulutus vaatii toisen asteen koulutuksen, pitää se muuttaa maksuttomaksi oppivelvollisuutta laajentamalla. Uudistus maksaa nopeasti itsensä takaisin nostamalla työllisyysastetta. Työllisyysasteen noustessa uudistusten myötä, meillä on varaa pitää kunnolla huolta meille kaikille tärkeistä hyvinvointipalveluista. Yhden prosentin nousu työllisyysasteessa tuo jo lähes miljardi euroa lisää valtion talouteen.

Toisin kuin Tavio kirjoittaa, lisäisi SDP julkisen talouden tuloja etenkin veropohjia tiivistämällä tavalla, joka siirtää verotuksen painopistettä omaisuuksien ja pääomatulojen verotukseen. Tiiviit veropohjat mahdollistavat myös pieni- ja keskituloisten palkansaajien, eläkeläisten, työttömien, opiskelijoiden ja yrittäjien verotuksen keventämisen.

Me suomalaiset olemme nyt valinnan edessä. Valitsemmeko nykylinjan, jossa Suomen menestystekijät – tasa-arvoiset mahdollisuudet, pienet tuloerot, yhdessä sopiminen, huolellinen lainvalmistelu ja korkea hyvinvoinnin taso – on alettu leimata rasitteiksi? Vai valitsemmeko tulevaisuuslinjan, jossa panostetaan osaamiseen ja koulutukseen, pidetään huolta ihmisistä, edistetään reilua työelämää ja luodaan luottamusta tulevaan. Tulevaisuuslinjan, jossa kaikki pidetään mukana.