Tolkkua Kelan kilpailutuksiin

Etusivu,Kirjoituksia

Kelan kuntoutusta voi saada, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskelua, työtä tai itsenäistä selviytymistä. Sitä toteuttavat kuntoutukseen erikoistuneet yritykset, kuntoutuslaitokset, vammaisjärjestöt ja yksityiset terapeutit, jotka on valittu palvelun tuottajiksi Kelan kilpailutuksessa.

Kela on vastikään uusinut kilpailutuskriteerinsä niin, että palvelun hinta vaikuttaa 80% ja laatu 20%. Aikaisemmin niillä oli yhtä suuri painoarvo. Laadun ja asiantuntemuksen merkityksen vähentymistä on kritisoitu paljon. Uusien kilpailutusten jälkeen pitkäaikaiset kuntoutuksen palveluntuottajat, mm. potilasjärjestöt ovat usein hävinneet. Tilalle on tullut jopa aivan uusia tahoja, jotka vasta kilpailutuksen jälkeen alkoivat opetella tiettyjen sairasryhmien kuntoutusta.

Varsinais-Suomessa puhuttaa etenkin Neuroliiton ylläpitämän Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen tilanne. Korkeasta laadustaan huolimatta se hävisi kilpailutuksen prosentin hintaerolla menettäen suuren osan kuntoutusvuorokausistaan. Keskus on vuosittain kuntouttanut noin 1200 asiakasta neurologisissa sairauksissa, mm. ms-taudissa. Asiantuntijuutta ja laatua on kehitetty vuosikausien työllä mm. erilaisen hankerahoituksen turvin. Kuntoutuksen nyt siirtyessä pois, hukataan samalla sitä järjestöjen osaamispääomaa mitä yhteiskunnan tuella on saatu vuosien kuluessa aikaan.

Laatu ja osaaminen takaa kuntoutuksen laadun. Tarkoituksenahan on, että kuntoutusasiakas saa lisää toimintakykyä arkeen pärjäten siinä paremmin. Näin mahdollistetaan tilanteesta riippuen asiakkaan pidempi jaksaminen työelämässä tai pärjääminen kotona ilman apua tai estetään jopa laitospaikan tarve. Korkealaatuisella kuntoutuksella voidaan siis säästää myöhemmin syntyviä kustannuksia puhumattakaan sen inhimillisistä vaikutuksista yksilölle itselleen.

Kelan kilpailutuskriteerien muuttuminen hintaa painottaviksi on koskenut erityisen kipeästi kuntoutusta tarvitsevia lapsia. Tutuksi tullut terapeutti on nyt saattanut pudota pois Kelan listoilta ja näin ollen lapselle joudutaan etsimään uusi fysioterapeutti, puheterapeutti tai psykoterapeutti. Terapeutin vaihtuminen voi olla erityisen haitallista lapsille, sillä he ovat muutoksille hauraita. Tämä korostuu esimerkiksi psykoterapiassa, jossa hoito perustuu luottamuksellisuuteen ja jatkuvuuteen. Ongelmallista on sekin, että kilpailutuksen myötä Kelan listalle voi päästä myös ilman mittavaa erityisosaamista lasten parissa.

Turun Sanomat 27.10.2018