Työttömiä ei saa unohtaa

Etusivu,Kirjoituksia

Tuoreimmat työttömyysluvut ovat murheellista luettavaa. Työttömyys jatkaa kasvuaan. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa suurissa kaupungeissa. Samaan aikaan työllisyyden hoidon rahoitus on vaipumassa todella huonoon tilaan. Aktiiviseen työllisyyden hoitoon tarkoitetut työllisyysmäärärahat ovat loppumassa. Tämän ovat mm. monet työllistävät yhdistykset joutuneet kokemaan. Tilanne vaarantaa myös nuorisotakuun toimeenpanoa ja starttirahojen loppuminen vähentää uusien yritysten perustamiseen liittyviä tukipäätöksiä.

Pahalta tuntuu myös Sipilän (kesk.) hallituksen aikomus leikata ensi vuonna työllisyysmäärärahoja 50 miljoonalla eurolla ja koko vaalikaudella 113 miljoonaa euroa. Tilanne on kestämätön ja täysin päinvastainen kuin edellisen hallituksen aikana, jolloin lisättiin työllisyysmäärärahoja työllisyystilanteen mukaan. Pitkäaikaistyöttömyyden kääntämiseksi tarvitaan työkykyä parantavia ja työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä eikä niiden leikkauksia. Vetoankin hallitukseen ja oikeus- ja työministeri Jari Lindströmiin (ps.) merkittävän lisärahoituksen saamiseksi aktiiviseen työllisyyden hoitamiseen.

Hallituksen ohjelmassa tavoitteena on leikata myös ansiosidonnaista työttömyysturvaa 200 miljoonalla eurolla. Silloin pudotaan entistä nopeammin ja enemmän ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolelle työttömyyden pitkittyessä. Näin meillä on entistä suurempi joukko niitä, jotka jäävät toimeentulotuen varaan, jolloin kuntien rasituksetkin kasvavat. Yhteiskuntasopimusneuvotteluissa olisi tärkeä löytää vaihtoehtoinen rahoitus ja välttää työttömyysetuisuuksien karsimista.

 

Kulmakunta 12.8.2015