Vanhusasiamiestä tarvitaan

Etusivu,Kirjoituksia

Ikäihmisten, erityisesti yli 85-vuotiaiden ihmisten määrä kasvaa nopeasti. Turussa on jo noin 35.000 asukasta, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta. Viime vuoden heinäkuussa voimaan tulleen Vanhuspalvelulain mukaan ikääntyneitä ja iäkkäitä itseään on kuultava päätöksenteossa heitä koskevissa asioissa. Tätä tarvetta varten kunnissa toimivat lakisääteiset vanhusneuvostot.

Vanhusneuvosto ei sellaisenaan kuitenkaan sovellu yksittäisten vanhusten palveluissa ilmenevien ongelmien selvittämiseen, jotka saattavat liittyä mm. ostopalveluiden käyttöön.

Yhä useampaan ikäihmisten palvelun tarpeeseen on Turussakin tarjolla palveluseteli. Setelillä ostetun palvelun laatua ei kuitenkaan juurikaan tarkkailla. Vanhuksen voimavarat eivät aina riitä tähän ja näin laatu voi jäädä huonoksi tai riittämättömäksi. Esimerkiksi muistisairaan vanhuksen mahdollisuudet palvelun laadun tarkkailuun tai siihen puuttumiseen ovat hyvin heikot.

Vanhusasiamies voisi keskittyä ikäihmisten yhdenvertaisen kohtelun toteutumiseen ja palvelujen laadun tarkkailuun. Hän voisi tuoda esille mahdollisia epäkohtia vanhustenhoidossa, asumisessa ja kotipalveluissa sekä puuttua vanhusten syrjintään, yksinäisyyteen ja köyhyyteen sekä siihen ettei kukaan jää vaille apua ja palveluja.

Vanhusasiamiestä tarvitaan myös ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten oikeuksien puolestapuhujana. Tässä työssä tärkeää olisi erityisesti verkostoituminen kuntien ja valtion toimijoiden, eri asiantuntijatahojen ja kasvavan kolmannen sektorin järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Olen jättänyt aiheesta viime viikolla Turussa valtuustoaloitteen.

Kulmakunta 7.5.2014