Elämän eväät joka nuorelle

Kirjoituksia

Suomalainen peruskoulu luotiin, koska haluttiin varmistaa, että koko kansakunta saa riittävän koulutuksen. Jokaiselle haluttiin perhetaustasta riippumatta varmistaa koulutuksella mahdollisuus työllistyä ja tavoitella unelmiaan. Silloin oikeisto vastusti peruskoulua. Tänään tiedämme, että suomalainen peruskoulu on menestystarina, jota ihaillaan maailmalla.

Viimeisen 30 vuoden aikana Suomesta on kadonnut yli puoli miljoonaa työpaikkaa, joihin 9-vuotinen perusasteen koulutus on riittänyt. Samaan aikaan pelkän peruskoulun varaan jää peräti 16 prosenttia ikäluokasta, vaikka muuttuneessa maailmassa pelkällä peruskoulupohjalla on vaikeaa päästä kiinni työhön ja elämään. Vain alle puolet pelkän peruskoulun varassa olevista on töissä. Muuttuneessa työelämässä vähintään toisen asteen koulutus on nykyään välttämätön. Tämä on tärkein syy sille, että Rinteen hallitus aikoo pidentää oppivelvollisuutta toiselle asteelle.

Pahimmassa tapauksessa nuori jää ilman koulutusta ja työtä syrjään yhteiskunnasta, mikä on aina vakava inhimillinen tragedia. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan pelkän peruskoulun varaan jäävä aiheuttaa myös yhteiskunnalle kustannuksia, elinaikanaan useita satoja tuhansia enemmän verrattuna koulutuksen saaviin.

Selvitysten mukaan lähes 60 % nuorista kokee, että toisen asteen oppimateriaalikustannukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia. Oppivelvollisuuden laajennuksen myötä myös toisen asteen koulutuksesta tulee maksutonta. Kenenkään opintojen esteenä ei silloin enää ole oppimateriaalien kalleus.

Tälle uudistukselle löytyy vastustajia etenkin poliittisesta oikeistosta niin kuin peruskoulunkin suhteen aikanaan. Heidän tärkein vasta-argumenttinsa on, että apua tulisi tarjota kohdistusti vain heille, joilla on ongelmia. Keskustelussa on kuitenkin unohtunut, että näin on menetelty tähän asti, mutta silti 16 prosenttia nuorista on jäänyt ilman riittävää koulutusta ja elämän eväitä. Jokaisesta nuoresta on pidettävä kiinni.

Eeva-Johanna Eloranta, sivistysvaliokunnan varapj, sd