Etätyöllä joustoa ja jaksamista työelämään

Kirjoituksia

Julkaistu Kulmakunnassa 2.11.2011

Muutama viikko sitten vietettiin kansallista etätyöpäivää, jolloin 10 000 suomalaista jätti saapumatta työpaikalleen ja työskenteli kotoa käsin. Ympäristökeskuksen mukaan tuon yhden päivän ansiosta Suomen hiilidioksidipäästöt pienenivät hetkellisesti 50 tonnia. 

Ympäristöystävällisyyden lisäksi etätyö parantaa työelämän laatua. Nykyään kritisoidaan paljon työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeutta. Ongelma koskee erityisesti korkeasti koulutettuja, sillä nuorina aikuisina uraa on luotava eikä perhe-elämälle ehkä löydy aikaa. Etätyössä perheen ja työn yhdistäminen on joustavaa. Työpaikka voisi sijaita kaukanakin, jos sinne ei tarvitse joka päivä matkustaa. 

Myös vajaakuntoisten tai liikuntarajoitteisten osallistumismahdollisuudet työelämään paranisivat etätyön avulla. Fyysiset rajoitteet eivät estäisi työntekoa. On vanhanaikaista ajatella, että työtä voi tehdä vain virka-aikana ja valvotusti työpaikalla. 

Työnantajakin hyötyy etätyöstä monin tavoin. On havaittu, että etätyössä työteho ja tuottavuus paranevat. Myös työurat pitenevät, kun työntekijä jaksaa ja voi paremmin. Etätyömahdollisuuden tarjoaminen parantaa varmasti myös työpaikan imagoa ja houkuttelevuutta. Nykyään työntekijä arvostaa yritystä, joka ottaa huomioon niin ympäristönäkökohdat kuin työntekijän jaksamisesta huolehtimisen.

Koska suuri osa työstä tehdään tietotekniikkaa hyödyntäen, on outoa, että vain 15 % suomalaista tekee etätyötä. Jotkin työnantajat eivät laske työajaksi edes työmatkalla vaikkapa junassa tehtyä työtä. Tätä tapahtuu valitettavasti myös valtionhallinnossa, jonka tulisi olla edelläkävijä työelämän kehittämisessä. Etätyön paremmalla hyötykäytöllä kun olisi positiivisia ja kauaskantoisia vaikutuksia koko kansantalouteemme.