Helpotusta hintojen nousuun?

Kirjoituksia

Elämme hyvin vaikeata aikaa Ukrainan sodan varjossa. Ukrainassa käytävä sota on meillä Suomessakin paitsi heikentänyt kansalaisten turvallisuuden tunnetta, mutta myös tuonut paljon huolia toimeentulosta. Sodan seurauksena inflaatio on kiihtynyt eli hinnat ovat nousseet. Kriisi näkyy meillä ruoan hinnassa sekä bensapumpun ja sähkölaskun loppusummassa. Yhä useammalla on suuri huoli tulevan sähkölaskun suuruudesta, polttoaineen hinnasta ja kallistuvasta ruoasta. Syksyn budjettiriihessä tulee löytää oikeudenmukaisia keinoja, joilla etenkin pienituloisten ihmisten ahdinkoa hintojen noustessa helpotetaan. Toimet tulee kohdistaa nimenomaan heille, jotka hintojen noususta eniten kärsivät eli pienituloisille, lapsiperheille, pientä työeläkettä saaville, pitkää työmatkaa ajaville.

Hyviä täsmäkeinoja olisivat esim. varhaiskasvatusmaksujen alennukset nostamalla tulorajoja, jolloin perheillä menee vähemmän rahaa varhaiskasvatusmaksuihin. Työmatkasta aiheutuvia kustannuksia helpottaisi korotetun työmatkavähennyksen jatkaminen ja lisäkorotus siihen. Hyvä keino olisi myös pieni- ja keskituloisille suunnatut verokevennykset. Näillä keinoin tuki kohdistuisi heille, joita inflaatio pahiten kiusaa. 

Pienituloisten aseman helpottamiseksi hallitus on jo tehnyt sosiaaliturvaetuuksiin aikaistetut indeksikorotukset, jotka tulivat voimaan elokuun alussa. Tämä näkyy mm. korotuksena työttömän perusturvassa, pieni- ja keskituloisilla eläkeläisillä ja opiskelijoilla. Korotus jatkaa Marinin hallituksen pienituloisia puolustavaa linjaa, joka on merkittävä muutos edellisen hallituksen indeksijäädytysten jälkeen.

Erityisen suurta huolta aiheuttaa Venäjän hyökkäyssodasta johtuva energian hintojen nousu. Varmasti jokaisessa kodissa on mietitty miten edessä olevien talvikuukausien sähkölaskusta selvitään. Tuleekin vakavasti harkita sähkön arvonlisäveron ja sähköveron väliaikaista alentamista hintahuipun ajaksi. Korkeilla sähkön hinnoilla myös valtion alv-kertymä sähköstä on suurempi ja siitä voitaisiin hyvin tinkiä ilman, että kokonaisveromäärä pienenee. Tulisi myös harkita muutamissa Euroopan maissa sovellettua energiayhtiöiden windfall-veroa, joka verottaa energian hinnan noususta johtuvia ylisuuria voittoja. 

Onneksi pian meillä Suomessa energiaa tuottaa viisi ydinvoimalaa ja myös uutta tuulivoimaa nousee koko ajan. Tulevaisuuden näkymä energian suhteen on siinä mielessä valoisampi kunhan tulevista talvikuukausista selvitään. Sähkön tarjonnan turvaaminen on kestävin ratkaisu sähkön hintakysymykseen.

On välttämätöntä, että syksyn budjettiriihessä päätetään oikeudenmukaisista toimista, joilla ihmisistä pidetään huolta. Kriisiä ei voida maksattaa pienituloisilla ja vähävaraisilla ihmisillä. 

Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja, sd

Kirjoitus on julkaistu elokuussa Aamuset ja Vaka-Suomen sanomissa.