Kiusaamista vastaan tositoimiin

Kirjoituksia

Viime aikojen vakavat kouluissa tapahtuneet kiusaamis- ja välivallanteot ovat jälleen herättäneet tärkeän keskustelun koulukiusaamisesta ja jopa -väkivallasta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Meillä jokaisella oma roolimme tämän toteutumisessa, vaikka sen ennaltaehkäisy onkin erityisesti lasten kanssa työskentelevien velvollisuus.

Kiusaaminen on onneksi vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Tämä kertoo siitä, että koulut ovat onnistuneet kiusaamisen vastaisessa työssään. Kiusaaminen ei ole kuitenkaan loppunut. Vähintään kerran viikossa kiusatuksi joutuu edelleen seitsemän prosenttia 4.-5.-luokan oppilaista, kuusi prosenttia 8.-9.-luokan oppilaista ja vajaat neljä prosenttia ammattikoululaisista. Pojat kiusaavat ja tulevat kiusatuiksi tyttöjä useammin. Tavallisinta on sanallinen kiusaaminen ja nolaaminen. Fyysistä kiusaaminen on eniten alakouluissa. Verkkokiusaaminen on lisääntynyt ja siihen liittyy usein myös muut kiusaamisen muodot. Yksi satuttavimmista kiusaamisen muodoista on sosiaalinen ulossulkeminen eli ostrakismi. Usein kiusaamisessa on kyse ryhmäilmiöstä. Nekin, jotka eivät osallistu itse kiusaamiseen saattavat toimia tavalla, joka ylläpitää kiusaamista.

Kiusaamisen vastainen työ edellyttää pitkäjänteisyyttä. On tärkeätä, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetetaan jo varhaiskasvatuksessa. Vaikuttavinta tietenkin on kiusaamisen ennaltaehkäisy. On tärkeää, että kouluissa kehitetään yhteishenkeä ja käsitellään kiusaamiseen liittyviä asioita ja toimintatapoja osana opetusta. Jokaisen koulun oppilaan ja aikuisen tulee tunnistaa kiusaaminen eri muodoissaan ja tuntea toimintatavat siihen puuttumisessa. Ja tietenkin sekä koulun että kodin aikuisten tulee vakavasti puuttua kiusaamiseen, jotta oppilaat saavat selkeän viestin, että kiusaaminen ei tosiaan ole sallittua ja että kiusaaminen loppuu. Tukea tilanteessa tarvitsevat niin kiusattu kuin kiusaajakin.

Opetushallitus on syksyllä julkaissut verkkosivuillaan ensimmäisen kansallisen tason ohjeistuksen kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden käsittelyyn kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjeita siinä on myös oppilaille ja huoltajille. Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu nollatoleranssi kiusaamiselle ja rasismille. Tammikuussa julkaistiin hallituksen kattava kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, jossa listataan 13 konkreettista toimenpidettä, joiden avulla kiusaamiseen puututaan laajalla ja määrätietoisella otteella. Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä eivät rajoitu vain kouluihin ja oppilaitoksiin, vaan se heijastuu kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Meillä jokaisella on oma vastuumme kiusaamisvapaan yhteiskunnan luomisessa. Kenenkään meistä ei pidä koskaan vähätellä tai katsoa läpi sormien mitään kiusaamista.

Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja, sd sivistysvaliokunnan vapj, opetushallituksen johtokunnan pj