Koulutustakuulla tulevaisuudenturvaa nuorille

Kirjoituksia

Julkaistu Turun Sanomissa 20.7.2011

 

On selvää, että meillä ei ole inhimillisesti varaa siihen, että lukuisat nuoret aloittavat itsenäisen elämänsä ilman paikkaa maailmassa, ikään kuin tyhjän päällä. Maaliskuun lopussa tänä vuonna oli TE-toimistoissa nuoria työttömiä 28 400. Vaikka määrä on vuoden takaisesta laskenut, on nuorisotyöttömyysaste silti aivan liian korkea 27,8 %.

Uuden hallitusohjelman kirjaus nuorten yhteiskuntatakuusta tai koulutustakuusta onkin enemmän kuin paikallaan. Sen mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Tavoite on erinomaisen kannatettava.

Koulutustakuun toteuttamisessa on tärkeää huomata, että opiskelupaikkoja varsinkin ammatillisen koulutuksen osalta saadaan suuriin kaupunkeihin nykyistä enemmän. Koko maassa on koulutuspaikkoja riittävästi nuorten määrään nähden, mutta ne ovat maantieteellisesti väärin painottuneet. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on jopa 1500 paikkaa liian vähän. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ammattiopetuksen keskiarvorajat ovat monille aloille niin korkeat, että suuri määrä halukkaita jää ilman opiskelupaikkaa. Kovin vaikeaa on myöskään työllistyä, jos ei pääse edes ammattiin asti opiskelemaan.

Hallitusohjelmassa vahvistetaan myös kuntien vastuuta perusopetuksen päättävien nuortensa ohjauksesta. Tavoitteena on, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä yli 90%:lla 20-24 –vuotiaista on perusasteen jälkeen tutkinto. Koulutustakuun toteutumisen jälkeen tulisikin vakavasti miettiä oppivelvollisuusiän nostamista 18 vuoteen ja sen laventamista koskemaan myös työharjoittelua ja muita tavanomaista monimuotoisempia oppimisprosesseja.

Uutena asiana on tuloksellisuusrahan tuleminen myös lukiokoulutukseen. Sen on tarkoitus palkita koulutuksen laadusta ja laadun parantamisesta esim. yksilön oppimistulosten parantumisesta ja vähäisistä keskeyttämisistä. Tämä on Turun kannalta erittäin positiivinen asia, sillä lukiokoulutuksen tuloksellisuus on meillä aivan Suomen terävintä kärkeä. Myös maahanmuuttajuudesta aiheutuvia kustannuksia aiotaan jatkossa jakaa oikeudenmukaisemmin. 

Ikävää on, että nuorisopuolen koulutusta leikataan taloudellisesti. Tilannetta toki merkittävästi helpottaa, että ikäluokat ovat samaan aikaan merkittävästi pienenemässä. Suurena vaarana on, että leikkaukset kohdistuvat sinne, missä tehostamistoimia on jo toteutettu. Kohtuutonta olisi, jos esimerkiksi Turku, jossa lukioiden määrää ollaan jo nyt puolittamassa ja kokoa kaksinkertaistamassa, joutuisi näiden uusien säästötoimien kohteeksi.