Köyhän lyhyempi elämä

Kirjoituksia

Julkaistu Kulmakunnassa 1.2.2012

Suomalainen köyhä mies elää 12,5 vuotta lyhyemmän elämän kuin rikas mies. Tämä tuli esiin vastikään tehdyssä tutkimuksessa, jossa todettiin, että hyvätuloinen 35-vuotias suomalainen nainen elää keskimäärin 86,2-vuotiaaksi, mutta köyhä vain 79,4 -vuotiaaksi ja hyvätuloinen mies 82-vuotiaaksi, mutta köyhä vain 69,5 -vuotiaaksi.

Onko heikko toimeentulo itsessään terveysriski? Jo ennestään on tiedetty, että hyvä koulutus, pysyvä työpaikka ja vakaa parisuhde ovat riittävän ja monipuolisen ravinnon sekä terveiden elintapojen ohella tekijöitä, jotka vaikuttavat elinajanodotteeseen. Juuri nämä usein puuttuvat köyhiltä. Työttömyyden lisäksi myös alkoholi tappaa tehokkaasti, sillä 25-30% erojen kasvusta johtuu alkoholin aiheuttamista sairauksista.  

Suomalaisten köyhyys on kaksinkertaistunut parin viime vuosikymmenen aikana samaan aikaan kun elinajanodotteen kasvu pysähtyi. Huolestuttavinta tulevaisuuden kannalta on se, että kaikkein suurin köyhien ryhmä on alle 35-vuotiaat. Kun tähän lisätään se, että heistä 100.000 on ilman koulutusta, niin meidän on syytä todella olla huolissamme.  

Hallituksen toimin ollaan onneksi puuttumassa näihin ongelmiin mm. nuorten yhteiskuntatakuun avulla eli takaamalla jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja jokaiselle alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka. Kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien asemaan on puututtu parantamalla tämän vuoden alusta perusturvaa noin sadalla eurolla kuukaudessa.  

Eriarvoisuuden kasvu voidaan torjua kun poliittista tahtoa riittää. Parantamisen varaa tässä on ja nyt tuleekin saada aikaan lisää Robin Hoodia eli mm. veronkorotukset tulee tulevina tiukkoina aikoina kohdistaa niille, joilla on veronmaksukykyä eli suurituloisille.