Kulttuurilla hyvinvointia ja terveyttä

Kirjoituksia

Rinteen hallitus on saanut valmiiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuslinjaukset. Sote-palvelut siirretään suurempien järjestäjien eli 18 maakunnan vastuulle, jotta turvataan yhdenvertaisten ja laadukkaiden palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa. Sote-palvelut tullaan jatkossakin järjestämään pääosin julkisena palveluna. Yksityinen ja kolmas sektori voivat niitä täydentää. Palvelujen painopistettä siirretään ennakoivaan ja ehkäisevään työhön ja varmistetaan se, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat hyvin yhteen. Mitään massiivista maakuntauudistusta ei nyt tehdä. Maakunnille siirtyvät ainoastaan sote-palvelut ja pelastustoimi. Kiireettömään hoitoon tulee 7 vuorokauden hoitotakuu eli jatkossa ei enää tarvitse odotella lääkäriin pääsyä viikkoja ja jopa kuukausia niin kuin nykyään.

Ihmisten terveys ja hyvinvointi riippuvat monenlaisista asioista. Liian vähälle huomiolle ovat jääneet taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset. Niiden moninaiset hyvinvointivaikutukset pitäisi tunnistaa ja ottaa huomioon nykyistä paremmin. Maailman terveysjärjestö WHO julkisti vastikään ensimmäisen taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin yhteyksiä käsittelevän laajan tutkimusraporttinsa, jossa 900 tutkimusjulkaisuun viitaten todettiin taiteen voivan auttaa sekä sairauksien hoidossa että myös psyykkisen terveyden edistämisessä.

Molemmat, sekä taiteen kokeminen että taiteen tekeminen vaikuttavat positiivisesti mielenterveyteen, mielen hyvinvointiin ja mielenterveysongelmista toipumiseen. Sairaaloissa monien fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoitotulosten on todettu parantuneen, fyysisten ja psyykkisten oireiden vähentyneen ja kipu-, uni- ja rauhoittavien lääkkeiden tarpeen ja käytön vähentyneen.

Iso-Britanniassa Taidetta reseptillä -projektin havaittiin vähentäneen yleislääkärikäyntejä 37% ja sairaalakäyntejä 27%. Siellä on todettu noin 20-30 %:n lääkärikäynneistä johtuvan muista kuin lääketieteellisistä syistä. Kulttuuriresepti-malli on käytössä myös muutamissa muissa maissa, kuten Ruotsissa ja Tanskassa ja sen on todettu saaneen aikaan jopa kustannussäästöjä lääkärikäyntien näin vähentyessä.

Norjassa taas todettiin kulttuuritoimintaan osallistumisen olevan merkittävästi yhteydessä elämän tyytyväisyyteen, hyväksi koettuun terveteen ja vähäiseen masentuneisuuteen tai ahdistuneisuuteen. Eiköhän meidän suomalaistenkin tulisi ottaa kulttuurireseptit käyttöön ja alkaa hyvinvoinnin parantumiseksi laulaa, tanssia, käydä teatterissa ja konserteissa aiempaa enemmän?

Eeva-Johanna Eloranta