Lapsille ja nuorille elämän eväät

Kirjoituksia

Koulutuksella on ratkaiseva merkitys siinä, että jokainen lapsi ja nuori voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja tavoitella unelmiaan. Jokaisella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta siitä mitä koulua käy. Tästä huolehdimme mm. myönteisen erityiskohtelun avulla eli tarjoamalla enemmän tukea niille kouluille, joissa oppilailla on enemmän haasteita.  

Varhaiskasvatuksella on erityisen tärkeä merkitys koulutuksellisen tasa-arvon kannalta, sillä se tutkitusti tasaa tehokkaasti myöhempiä oppimiseroja. Tästä huolimatta meillä Suomessa on varsin matala varhaiskasvatukseen osallistumisaste muihin pohjoismaihin verrattuna. Usein juuri ne lapset, jotka eniten siitä hyötyisivät, jäävät sen ulkopuolelle. SDP:n ratkaisu tähän ongelmaan on yli neljävuotiaiden lasten maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus. 

Minulla on ollut ilo olla eduskunnan sivistysvaliokunnassa säätämässä ensi syksynä voimaan tulevaa oppivelvollisuuslakia, jonka myötä oppivelvollisuus pitenee 18 vuoteen. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa vähintään lukio- tai ammattitutkinnon, sillä se on paras tae työpaikan saamiseen. Tärkeä edellytys tässä onnistumiselle on, että tukea ja ohjausta on tarjolla riittävästi, oli sitten kyseessä oppimisvaikeudet, neuropsykologiset ongelmat tai mielenterveysongelmat. Tässä haluamme onnistua. 

Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana erityisesti koronan takia. Mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet ja oppimisvajetta on syntynyt. Viimeistään uuden kouluvuoden alkaessa on välttämätöntä huolehtia siitä, että nämä ongelmat ratkaistaan ja hoidetaan kuntoon. 

Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja 

Julkaistu Ursiini-lehdessä toukukuussa 2021