Lastensuojelussa korjaavasta ennaltaehkäisevään

Kirjoituksia

Turussa eniten lasten ja nuorten huostaanottoihin vaikuttava syy on riittämätön vanhemmuus, joka on syynä jopa 99,5 prosentissa tapauksista. Huostaanotoissa kyse on siis lähestulkoon aina perheen ongelmista, jolloin vanhemmat eivät syystä tai toisesta saa otetta vanhemmuudesta. Tähän auttaisivat avohuollon palvelut, esimerkiksi kotiapu. Niitä on kuitenkin tarpeeseen nähden varsin niukasti ollut saatavilla niin Turussa kuin muuallakin. 

Tähän tarpeeseen on hallituksen lakiesitys uudesta sosiaalihuoltolaista juuri tullut eduskunnan käsittelyyn. Erityisen hyvää siinä on nuorten ja lapsiperheiden huomioon ottaminen. Sen mukaan lapsiperheillä olisi oikeus esimerkiksi saada kotipalvelua silloin, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Tämä on todella tärkeä uudistus, sillä tällä hetkellä Suomessa on monia kuntia, joissa ei kotipalvelua ole lainkaan lapsiperheille tarjolla tai sen saadakseen pitää olla lastensuojelun asiakas. Vaikkapa syöpäsairaan yksinhuoltajan ainoa mahdollisuus saada kotiapua, on ollut ilmoittautua lastensuojelun asiakkaaksi. Vuoden alussa voimaan tulevan lain myötä tuen hakemisen kynnys madaltuu ja samalla saadaan apua perheille silloin kun sitä tarvitaan, oikea-aikaisesti.

Uudistukseen sisältyy myös nuorisopalvelutakuu. Silloin kun nuorella on tarvetta sosiaalipalveluihin, varmistetaan hänelle moniammatillinen tuki. Takuuseen kuuluu omatyöntekijä, palvelutarpeen arviointi ja kohdennettu sosiaalinen kuntoutus. Näin voimme välttää nuorten syrjäytymistä.

Turkulainen 22.10.2014