Lukemaan, lukemaan

Kirjoituksia

Lukemaan, lukemaan

Julkaistu Kulmakunnassa 6.3.2013

”Äiti, tee siellä eduskunnassa semmoinen laki, ettei saa pelata yli kahta tuntia päivässä”, näin totesi yhdeksänvuotias poikani. Hän oli huolissaan siitä, että jotkut kaverit pelaavat melkein koko päivän koulun jälkeen tietokoneella tai pelikoneella eivätkä tule ulos leikkimään. Monet lapset ovatkin liian paljon sisällä ja istuvat pelien äärellä tuntikausia. Samalla lasten ylipaino lisääntyy eivätkä lihakset harjaannu ulkona liikkumalla.

Suuri huolenaihe on nuorten luku- ja kirjoitustaidon tason lasku ja lukemisharrastuksen vähentyminen. Myös erot koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ovat kasvaneet. Lukutaito on tietoyhteiskunnan perustaito ja kirjoitustaidon ohella edellytys täysipainoiselle osallistumiselle yhteiskuntaan. Ne ovat myös väline oppimiseen ja tiedonhankintaan sekä itsensä ilmaisemiseen ja kulttuuriin osallistumiseen. Siksi jokaisella pitää olla riittävä lukutaito.

Koululta toivon lisää lukuläksyä, jotta lukutaito kehittyy ja innostamista lukemisen ihmeelliseen maailmaan läpi kouluvuosien. Meidän aikuisten omalla kannustavalla esimerkillä on tärkeä merkitys, lukevan vanhemman lapsetkin lukevat helpommin. Voisivatko lapset kotona tienata peliaikaa vaikkapa lukemalla kivaa kirjaa? Myös yhteiset lukuhetket varhaislapsuudesta lähtien ovat tärkeitä. Lapselle kannattaa lukea vielä silloinkin, kun hän itse jo osaa lukea. Lukeminen on hyvä ja ihan ilmainen keino elämän laadun parantamiseksi ihan kaikenikäisillä. Siispä kipin kapin kirjastoon.