Lupausten lunastamisen aika

Kirjoituksia

Poliitikkoja moititaan usein siitä, että vaalilupauksia ei lunasteta. Nyt on toisin. Viime eduskuntavaaleissa neljä keskeistä vaalilupaustamme olivat, että jatkossa lääkäriin pääsee viikossa, vanhustenhoivan henkilöstömitoitusta parannetaan lakisääteisesti 0,7 hoitajaan, pienimpiä eläkkeitä nostetaan ja että oppivelvollisuutta pidennetään ja toisen asteen opinnoista tulee samalla maksuttomia. Nämä kaikki lupaukset ovat tällä hallituskaudella toteutumassa.

Rinteen hallitus on saanut valmiiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuslinjaukset. Sote-palvelut siirretään suurempien järjestäjien eli 18 maakunnan vastuulle, jotta turvataan yhdenvertaisten ja laadukkaiden palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa. Sote-palvelut tullaan jatkossakin järjestämään pääosin julkisena palveluna. Yksityinen ja kolmas sektori voivat niitä täydentää. Mitään massiivista maakuntauudistusta ei nyt tehdä. Maakunnille siirtyvät ainoastaan sote-palvelut ja pelastustoimi. Mikä parasta, kiireettömään hoitoon tulee 7 vuorokauden hoitotakuu eli jatkossa ei enää tarvitse odotella lääkäriin pääsyä viikkoja ja jopa kuukausia niin kuin nykyään.

Hallitus parantaa vanhuspalveluita merkittävästi kirjaamalla lakiin henkilöstön sitovan 0,7 vähimmäismitoituksen tehostetussa palveluasumisessa. Siirtymäaikana huolehditaan siitä, että nykyinen suositus 0,5:n mitoituksesta toteutuu joka puolella. Lakiesitystä odotetaan eduskuntaan lähiaikoina.

Ikäihmisten toimeentulon ongelmat ovat puhuttaneet pitkään. Pientä eläkettä saavien eläkkeitä korotetaan vuoden 2020 alusta. Kansaneläkkeen täyttä määrää korotetaan 34 eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa. Samalla tehdään tarvittavat muutokset, jotta korotukset eivät vähennä henkilön mahdollisesti saamaa eläkkeensaajan asumistukea. Korotus kohdistuu yli 600 000 eläkkeensaajaan, joiden kokonaiseläke on alle 1200-1300 euroa kuukaudessa. Samalla käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä, miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa. Osana tätä selvitetään keinoja, joiden avulla voitaisiin nostaa alle 1400 euron työeläkkeitä 100 eurolla työeläkemaksuja nostamatta.

Eeva-Johanna Eloranta