Mitä on koulutuksen erityissuojelus?

Ajankohtaista,Etusivu,Kirjoituksia

Eduskuntavaalit on käyty ja vaalituloksen mukaisesti hallitustunnustelijana on aloittanut Kokoomuksen Petteri Orpo. Tuleva hallitusohjelma määrittää Suomen tulevaisuuden suunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Hallitusneuvotteluissa on tärkeätä ymmärtää, että tulevaisuuden hyvinvointi ja kasvu rakentuvat suomalaisten osaamistason nousulle ja inhimilliselle pääomalle. Siksi olisi tärkeätä jatkaa Marinin hallituksen pitkäjänteistä koko koulutuspolkua vahvistanutta koulutuspolitiikkaa.

Koulutustasomme on jo pitkään laskenut. Enää noin 40 prosenttia 25-34 -vuotiaistamme on korkeakoulutettuja eli nuoret aikuisemme ovat matalammin koulutettuja kuin OECD-maissa keskimäärin. Myös oppimistuloksemme ovat heikentyneet koko 2000-luvun. Näiden suunta tulee kääntää nousuun. Nuoret tarvitsevat koulutuksen, joilla tulevaisuudessa pärjää. Korkeakoulutuksen aloituspaikkoja tulee edelleen lisätä ja kaikkia koulutusasteita vahvistaa. Oppivelvollisuuden laajentamisen tueksi pitää kehittää erityisesti peruskoulua, etenkin perustaitojen luku-, lasku- ja kirjoitustaidon osaamista ja oppimisen tukea.

Vain hyvinvoiva lapsi ja nuori voi kunnolla oppia. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksistä on pidettävä erityistä huolta mm. toimivan oppilashuollon, mielenterveyden tukemisen, harrastustakuun, kiusaamisen nollatoleranssin ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyn avulla. Myös oppimisen tuki ja sen vahvistaminen edelleen on avainasemassa.

Lapset ja nuoret tarvitsevat tulevaisuustakuun. Meillä ei ole varaa menettää yhdenkään lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Jokaiselle tulee taata mahdollisuus tavoitella unelmiaan. Pian nähdään mitä tarkoittaa Kokoomuksen lupaus siitä, että koulutus on erityissuojeluksessa.

Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja, sdp