Nuoren kesätyöansiot eivät kuulu vuokranmaksuun

Kirjoituksia

 

Julkaistu Kulmakunnassa 7.9.2011

 

Kesälomat ja kesätyöt ovat loppuneet ja koulut taas alkaneet. Kesätyöpaikkojakin on ollut kohtuullisesti tarjolla. Monelle nuorelle ilo lisäansioista tai elämän ensimmäisestä omasta palkkapussista on kuitenkin lyhyt. Mikäli kesätyössä käyvän nuoren perhe elää toimeentulotuella, leikataan monissa kunnissa perheen toimeentulotuesta saman tien iso siivu pois lapsen työssäolokuukauden ajalta. Esimerkiksi Turussa vähennys on lapsen perusosan verran, eli 10–17 vuotiaan kohdalla noin 250–300 euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lapsen katsotaan elättävän itse itsensä tuona kesätyökuukautena, vaikka muun perheen osalta ei elatusvelvollisuutta sentään katsota olevan. Miltä mahtaa nuoresta tuntua, kun vaikkapa kaupungin kesätöissä koko kuukauden työstä (725 euroa) jääkin tämän jälkeen vain reilut 400 euroa käytettäväksi koko vuoden tarpeisiin?

Vähävarainen nuori jää helposti kokonaan nuorten normaalin sosiaalisen kanssakäymisen ulkopuolelle. On yleisesti todettu, että köyhyys, työttömyys ja toimeentulotukiasiakkuus periytyvät. Nykyisellä käytännöllä ei kuitenkaan kannusteta huono-osaisten perheiden nuoria töihin. Kesä on muutenkin otollista aikaa näiden perheiden lasten syrjäytymiselle. Mikä onkaan nuorelle parempi tapa oppia vastuullista rahankäyttöä ja työelämän pelisääntöjä kuin opetella työntekoa kesätöissä.

 Tätä vähennyskäytäntöä toteuttavien kuntien, mm. Turun kaupungin, tulisi harkita toimeentulotuen maksuperusteita tarkemmin ja lopettaa viimeistään ensi kesäksi perheen toimeentulotuen vähentäminen perheen nuoren satunnaisten kesätyötulojen takia. Pienikin asia voi kääntää syrjäytymisvaarassa olevan nuoren tulevaisuuden suunnan.