Pidetään hyvää huolta ikäihmisistä

Kirjoituksia

Minulla on ollut ilo olla tällä hallituskadella tekemässä ikäihmisten asemaa parantavia päätöksiä eduskunnassa. Erityisen iloinen olen siitä, että pitkään toivottu parannus vanhusten hoivapalveluiden parantamiseksi eli vanhustenhoivan lakisääteinen henkilöstömitoitus tuli voimaan viime vuoden lokakuussa. Kyse on siitä, että kun aikaisemmin meillä on ollut vain suositus riittävästä henkilökunnan määrästä eli 0,5 hoitajaa per ikäihminen, niin nyt henkilökunnan määrä on kirjattu lakiin. Vuoteen 2023 mennessä pitää jokaisessa ympärivuorokautisen hoivan yksikössä olla 0,7 hoitajaa per hoidettava eli jopa enemmän kuin aiempi suositus. Tulevan valtuustokauden osalta voimmekin iloita siitä, että tämä asiaa tulee lain määrittämänä kuntoon.

Meillä Turussa on paljon vanhusväestöä. Suurin osa tulee toimeen omassa kotonaan. Onkin tärkeää, että kotona jaksamista tuetaan sellaisin palveluin, joita ikäihmiset tarvitsevat. Palveluita tulee saada ja niiden tarve tulee arvioida heti, kun tarve ilmenee. Palveluiden tulee olla hyvälaatuisia, oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja. Niitä tulisi saada yhden luukun periatteella eli ottamalla yhteyttä yhteen ja samaan paikkaan ilman mitään pompottelua sinne tänne. Tämä koskee myös omaishoitajia. Erityisen tärkeätä on huolehtia heidän jaksamisestaan riittävän tuen avulla. 

Toisinaan tulee ikäihmisen osalta eteen tilanne, jossa ei oikein enää pärjää kotona, mutta toisaalta ei kuitenkaan olisi ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa. Turun SDP haluaa edistää välimuotoista asumista siten, että itsenäisen asumisen tukena on saatavilla esimerkiksi hoivaa, kotipalveluita tai digiapua.

Yksinäisyys on monelle ikäihmiselle raskas asia. On tärkeätä, että tuemme järjestöjen toiminitaa, sillä ne tekevät tärkeätä työtä mm. ikäihmisten virkistystoiminnan ja yksinäisyyden helpottamiseksi. Tulevan sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä hyvinvointialueiden tehtäväksi, mutta terveyden edistäminen jäisi edelleen kuntien tehtäväksi. Tähän työhön tarvitsemme jatkossakin turkulaisia järjestöjä. Niiden toimintaedellytyksistä on huolehdittava. 

Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja

Julkaistu SDP:n Aamuset-liitteessä toukokuu 2021