Pidetään hyvää huolta ikäihmisistä

Meillä Turussa on paljon vanhusväestöä. Suurin osa tulee toimeen omassa kotonaan. Onkin tärkeää, että kotona jaksamista tuetaan sellaisin palveluin, joita ikäihmiset tarvitsevat. Palveluita tulee saada ja niiden tarve tulee arvioida heti, kun tarvetta ilmenee. Palveluiden tulee olla hyvälaatuisia, oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja. Niitä tulisi saada yhden luukun periaatteella eli ottamalla yhteyttä yhteen ja samaan paikkaan ilman mitään pompottelua sinne tänne. Tämä koskee myös omaishoitajien palveluita. Erityisen tärkeätä on huolehtia heidän jaksamisestaan riittävän tuen avulla. 

Minulla on ollut ilo olla tekemässä ikäihmisten asemaa parantavia päätöksiä eduskunnassa. Erityisen iloinen olen siitä, että pitkään toivottu parannus vanhusten hoivapalveluiden parantamiseksi eli vanhustenhoivan lakisääteinen henkilöstömitoitus tuli voimaan viime vuoden lokakuussa. Kyse on siitä, että kun aikaisemmin meillä on ollut vain suositus riittävästä henkilökunnan määrästä eli 0,5 hoitajaa per ikäihminen, niin nyt henkilökunnan määrä on kirjattu lakiin. Vuoteen 2023 mennessä pitää jokaisessa ympärivuorokautisen hoivan yksikössä olla 0,7 hoitajaa per hoidettava eli jopa enemmän kuin aiempi suositus. Tulevan valtuustokauden osalta voimmekin iloita siitä, että tämä asiaa tulee lain määrittämänä kuntoon.

Toisinaan tulee ikääntymisen myötä eteen sellainen tilanne, että ei oikein enää pärjää kotona, mutta toisaalta ei kuitenkaan olisi ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa. Turun SDP haluaa edistää välimuotoista asumista siten, että itsenäisen asumisen tukena on saatavilla esimerkiksi hoivaa, kotipalveluita tai digiapua.

Yksinäisyys on monelle ikäihmiselle raskas asia. On tärkeätä, että tuemme järjestöjen toimintaa, sillä ne tekevät tärkeätä työtä mm. ikäihmisten virkistystoiminnan ja yksinäisyyden helpottamiseksi. Tulevan sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä isommille hyvinvointialueille, mutta terveyden edistäminen jäisi edelleen kuntien tehtäväksi. Tähän työhön tarvitsemme jatkossakin turkulaisia järjestöjä. Niiden toimintaedellytyksistä on huolehdittava, koska järjestöjen työllä on suuri merkitys kaikenikäisten turkulaisten hyvinvoinnin kannalta.

Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, sdp

Kommentit

Jätä kommentti