Saaristomeren pelastaminen on vielä mahdollista

Kirjoituksia

Saaristomeremme tila on huono. Sinilevä esti tänä kesänä jopa Naantalin unikeon kastamisen mereen. Kirjoitan tätä mielipidettä keskellä kauneinta Saaristomerta Houtskarissa pienessä saaressa. Täälläkin sinilevähiutaleet ovat tulleet tutuksi eikä uimaan aina pääse.

Monista toimenpiteistä huolimatta valuu Saaristomereen edelleen enemmän ravinteita kuin meri pystyy niitä poistamaan. Niinpä rehevöityminen voimistuu ja pysyy yllä. Pahimmillaan tämä johtaa meren pohjan ja sen eliöstön kuolemaan.

Kaupunkien ja teollisuuden vedenpuhdistus on parantunut, mutta maatalouden hallitseman hajakuormituksen osuus ei, vaikka esimerkiksi viljatilojen lannoitus on tarkentunut. Vaikutus välittyy hitaasti ja roudattomien talvien yleistyminen vaikeuttaa tilannetta. Sadetalvet lisäävät pelloilta huuhtoutuvan ravinteen määrää.

Saaristomeren tervehdyttämiseksi on nyt onneksi paljon yhteistä tahtoa. Saaristomeren pelastamiselle hyvän lähtökohdan antaa Marinin hallituksen viime vuonna perustama Saaristomeriohjelma, jonka tavoitteena on saada Saaristomeri pois Helcomin hotspot-listalta vuoteen 2027 mennessä. Tiekartta tavoitteeseen pääsemiseksi on juuri valmistunut. Olen itsekin Saaristomeriohjelman ohjausryhmän jäsen.

Linjaukset ja tiekartat eivät itsessään Saaristomeren kuormitusta alenna. Konkreettiset ja vaikuttavat toimet ratkaisevat. On välttämätöntä jatkaa Saaristomeriohjelman toimeenpanoa niin kauan, että tavoitteeseen päästään. Onkin tärkeää, että kaikki poliittiset puolueet sitoutuvat Saaristomeren pelastamiseen myös seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

Keskeinen hoidettava asia – koko ongelman juurisyy – on etenkin meillä Varsinais-Suomessa kertyvän sika- ja siipikarjatilojen lannan käsittely ja kierrätys. Sen sijaan, että annetaan ylimääräisen lantafosforin valua mereen, tulee se kierrättää niille alueille, joilla sitä tarvitaan. Tätä varten tarvitaan lantaravinteiden kierrätystuki, sillä kierrätysravinteen käytön tulee olla viljelijälle taloudellisesti mahdollista.

Marinin hallitus on kohdentanut ravinnekierrätykseen 30 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Tulevaan hallitusohjelmaan tulee saada kirjaus kansallisesta lantaravinteiden kierrätystuesta.

Toinen tärkeä asia on nopea ensiapu maatalouden valumiin maanparannusaineilla kuten kipsillä. Niillä saadaan leikattua fosforikuormitusta puoleen viiden vuoden ajaksi.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman myötä kipsikäsittelyä on jo tehtykin paljon – Marinin hallituskaudella ohjelma on saanut 69 miljoonan euron rahoituksen. Seuraavan hallituksen ohjelmaan tulee saada vastaavanlainen ohjelma, jolla turvataan kipsikäsittelyn jatkorahoitus.

Tie Saaristomeren pelastamiseksi ja kuntoon saattamiseksi ei ole helppo, mutta se on vielä mahdollinen. Pidetään yhdessä huolta siitä, että tulevat Naantalin unikeot voidaan taas kastaa mereen.

EEVA-JOHANNA ELORANTA

kansanedustaja (sd), Saaristomeriohjelman ohjausryhmän jäsen ja eduskunnan Saaristomeriryhmän varapuheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu 4.8.2022 Turun Sanomissa.