SDP piti lupauksensa

Kirjoituksia

Raimo Rike syyttää kirjoituksessaan (TS 17.5) Sdp:tä takinkäännöstä ja vaalilupaustensa pettämisestä sen hyväksyttyä Portugalille myönnettävän tukipaketin.

 

Tosiasiassa Sdp piti lupauksensa. Heti kun alkoi näyttää ilmeiseltä, että Portugali tulee tarvitsemaan muiden maiden apua, peräänkuulutimme pankkien ja sijoittajien vastuun sisällyttämistä lainapaketin ehtoihin. Ilman tätä emme olisi tukea hyväksyneet. Lukuisissa vaalikeskusteluissa edellisen hallituksen pääministeri Kiviniemi ja valtionvarainministeri Katainen kuitenkin painottivat, että mitään uusia ehtoja ei voi enää asettaa ja että tukipaketti on jo käytännössä neuvoteltu valmiiksi. Raimo Riken mukaan ”Katainen asetti sellaiset tavoitteet, ettei Soini voinut niitä sulattaa, mutta Urpilainen kylläkin”. Tosiasiassa Portugali-paketin osalta nimenomaan Sdp asetti ehdot ja tavoitteet Kataiselle, jonka oli ne hyväksyttävä. Toisin kuin Sdp, Katainen oli sulattanut aiemmin EU:n esittämän lainapaketin, jossa ei pankkien ja sijoittajien vastuuta otettu huomioon.

 

Vaalien toiseksi suurimpana puolueena halusimme lupaustemme mukaisesti neuvotella uusia ehtoja Portugalin tukemiselle. Lopulta löytyi ratkaisu, joka tiukentaa Suomen lainanannon ehtoja merkittävästi. Ensinnäkin, Suomi kieltäytyy tukemasta enää mitään muuta maata, ellei se saa takaukselleen reaalivakuuksia. Suomen piikki laitetaan nyt kiinni. Portugalinkin on ennen tuen saamista myytävä omaisuuttaan. Lisäksi Suomi vaatii jokaisen maan kohdalla rehellistä arviota siitä, onko maalla todellinen kyky vastata velastaan. Jos maa tulee joka tapauksessa olemaan maksukyvytön, ei sitä tueta lainkaan.

 

 Uusissa ehdoissa sijoittajien vastuu toteutuu, sillä tukea vastaanottavan maan on aloitettava neuvottelut yksityisten sijoittajien kanssa näiden pysymiseksi maassa. Näin ehkäistään rahojen katoamista ulkomaille. Sdp:n ehtojen mukaan jokainen maa tukee jatkossa vain omia pankkejaan ja saa vastineeksi omistusta niissä. Tällä varmistetaan se, että jokainen maa vastaa omasta julkisesta taloudestaan ja velastaan. Suomi ei tule vastaamaan muiden maiden veloista. Lisäksi  edellytetään, että pankkien stressitestit tehdään jatkossa yleiseurooppalaisen viranomaisen valvonnassa. Koska nyt meneillään oleva kriisi sai alkunsa yksityisiltä rahoitusmarkkinoilta, pyrimme siihen, että keinottelun hillitsemiseksi EU:ssa on otettava käyttöön vero, jota peritään osakkeiden ja muiden arvopapereiden kaupasta.

 

Politiikka on yhteistyötä ja kompromissien tekoa. Ilman niitä mikään puolue ei voi saada omia tavoitteitaan etenemään oikean suuntaan. Sdp haluaa toteuttaa vaalilupauksiaan myös muilta osin kuin vain Portugalin tukipaketin ehtojen kiristämisessä. Parhaiten muutoksia viime vaalikaudella vallinneeseen politiikkaan saadaan aikaan osallistumalla hallitustyöhön ja vastuun kantamiseen – yhteistyössä muiden puolueiden kanssa. Myös Perussuomalaisten olisi vaalien kolmanneksi suurimpana puolueena ollut hyvä olla mukana korjaamassa Suomessa vallitsevia epäkohtia. Perussuomalaiset eivät kuitenkaan olleet valmiita etsimään ratkaisua tähän yhteen vaikeaan asiaan vaan uhrasivat EU-kielteisyyden alttarille koko muun vaaliohjelmansa.