SDP sanoi ei eriarvoistavalle hallituspolitiikalle

Kirjoituksia

 

Olin kuvitellut pitäväni hieman toisenlaisen puheenvuoron tänään täällä Ruissalossa kuin nyt pidän. Ajattelin, että voisin ylpeänä esitellä uutta hallitusohjelmaa, jossa me sosialidemokraatit olemme mukana. Nyt ollaan kuitenkin aika lailla erilaisessa tilanteessa kuin kukaan osasi kuvitella. Poliittisesta kriisistäkin jopa puhutaan. Aloitetaan kuitenkin alusta eli

Me sosialidemokraatit teimme hyvän, positiivisen ja nousujohteisen eduskuntavaalikampanjan. Vaaliviestimme sai kansalaisilta hyvän vastaanoton ja kannatusta. Vain 1500 ääntä erotti meidät suurimman puolueen paikasta. Pystypäin ja suoraselkäisenä voimme sanoa, että tämä hopea ei ole häpeä. Selätimme gallupit ja loppukiri oli huikea. Sosialidemokratialla on nyt kysyntää.

Sdp:n kannalta vaalitulos oli selkeä torjuntavoitto gallupeihin verrattuna ja myös siitä syystä, että olemme toiseksi suurin puolue eli sija parani viime vaaleihin nähden. Tulos oli tärkeä myös siltä kannalta että jäsenten itseluottamus ja usko aatteeseen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin kasvoi. Tämä muutos mahdollistaa kannatuksen nostamisen myös tulevaisuudessa. Selkeästi arvoperusteinen politiikka sai kannatusta. Politiikan pitää näkyä politiikassa. Tärkeintä onkin, että aidosti myös perustamme poliittisen toimintamme arvoihimme ja tuomme ne selkeästi esiin.

Hyvin konkreettisella tavalla tämä pyrkimys on tullut esille tämän viikon tapahtumissa. On voitu nähdä kuinka politiikka ja aatteet ovat palanneet politiikkaan. Politiikan sisältö- ja linjakysymykset ovat nousseet vihdoin siihen asemaan, joka niille toimivassa demokratiassa kuuluukin.

 

Kansalaisten viesti vaaleissa oli selkeä. Kansa halusi muutosta politiikkaan. Vanha hallitus sai selvän epäluottamuksen ja sen politiikan jatkamiselle ei näin ollen voida katsoa olevan perusteita. Meidän sosialidemokraattien mielestä Kokoomuksen hallitustunnustelijan Kataisen hallitusneuvotteluissa esittämä linja ei kuitenkaan ollut tuomassa riittävästi muutosta politiikkaan.

 

Erityisesti se kiteytyi veropolitiikkaan ja kysymykseen verotuksen oikeudenmukaisuudesta.

Kokoomus piti oman ideologiansa perusteella kiinni siitä, että hyvätuloisten veronkevennyksiä tulee jatkaa. Sdp:lle puolestaan keskeistä oli veropolitiikan suunnan muuttaminen ja tuloerojen kaventaminen. Meille oli mahdotonta hyväksyä tasaverosuuntauksen kasvattamista arvonlisäveroa nostamalla. Keskeinen vaaliteemammehan oli juuri oikeudenmukaisuus, etenkin verotuksen oikeudenmukaisuus. Syynä umpikujaan oli siis puolueitten väliset ideologiset erot.  Omien arvojemme pohjalta emme voineet hyväksyä sitä, että hyvätuloisten verotuksen keventäminen rahoitettaisiin kaikille kohdistetulla tasaverolla eli nostamalla arvonlisäveroa yhdellä prosentilla. Me ajattelemme, että veronmaksun tulee perustua veronmaksukykyyn. Siksi haluamme vahvistaa progressiivisen verotuksen osuutta ja torjua välillisten verojen korottamisen. Verot tulee asettaa maksukyvyn mukaan eikä niin että pieni- ja keskituloinen maksaa saman verran kuin suurituloinen.

Tehtäköön nyt tässäkin vielä selväksi, että ratkaisu lopettaa neuvottelut sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton kanssa oli täysin Kataisen oma. Me demarit emme siis neuvotteluja halunneet katkaista. Meillä olisi ollut oma vastaantuloesityksemme, mutta Katainen ei halunnut edes sitä kuulla.

Neuvottelujen kariutuminen johtui aidoista ja tärkeistä linjaeroista. SDP:ssä on lähdetty siitä, että vaalitulos oli ennen kaikkea epäluottamuslause tähänastiselle eriarvoisuutta ja tuloeroja kasvattaneelle politiikalle. Muutos tähän oli ja on edelleen SDP:n tärkein edellytys hallitusyhteistyölle. Me lähdimme neuvottelujen talouslinjauksissa samoista luvuista, esityksistä ja tavoitteista kuin ennen vaaleja. Kokoomus taas tuli neuvottelupöytään koko ajan kasvavilla vajelaskelmilla ja uusilla hyvinvointivaltiota heikentävillä esityksillä sen tasapainottamiseksi. Vaikka vielä hallitustunnustelijalle antamassaan vastauksissa se oli kaikkia menoleikkauksia vähätellyt.

SDP tuli näissäkin oloissa vastaan hyvin pitkälle. Niin suomalaisen hyvinvointivaltion kuin SDP:n tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa kuitenkin on, saadaanko seuraavan hallituksen aikana eriarvoistumiskehitys käännettyä vai ei. Kokoomuksen johdolla se ei tule tapahtumaan. Sellaisessa emme voi olla mukana.

 

Sosialidemokraattien eduskuntaryhmä piti puoluehallituksen kanssa perjantaina pitkän, yli kolmen tunnin kokouksen jossa pidimme erittäin valitettavana hallitustunnustelija Kataisen kuuden puolueen hallitusneuvottelujen epäonnistumista. Sdp:n neuvottelijat pyrkivät neuvotteluissa todelliseen tulokseen kansalaisten vaaleissa ilmaiseman tahdon mukaisesti. Kuultuamme ensin perusteellisen selvityksen neuvottelujen kulusta me annoimmekin tuossa kokouksessa puolueen neuvottelijoiden työlle ja johtopäätöksille täyden tuen.

Nyt on välttämätöntä saada maahan nopeasti toimintakykyinen ja kansaa kokoavaa hallitus. Työllisyyden parantaminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja tuloerojen kasvun pysäyttäminen ovat välttämättömiä tavoitteita.  Sosialidemokraatit ovat valmiita edelleenkin osallistumaan tällaisen hallituksen aikaansaamista koskeviin neuvotteluihin.

Mitä tapahtuu seuraavaksi? Pallo on edelleen Kataisella. Tiistaina katsotaan eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokouksessa onko hänellä edellytyksiä jatkaa hallitustunnustelijana. Siitä saavat muut puolueet päättää.

Seuraukset Kataisen kaavailemasta vain 105 kansanedustajan enemmistöön pohjautuvaan porvarihallitukseen turvautumisesta ja viime vaalikauden hallituspohjan jatkamisesta voivat olla yllättäviä. Näyttää siltä, että Keskusta on nyt avainasemassa. Ihmetellä sopii ovatko Keskustankaan kannattajat tyytyväisiä viime vaalikauden kokoomusvetoisen politiikan tuloksiin, jonka tuloksena he itsekin kärsivät vaalitappion. Vai näkevätkö hekin kenties suomalaisten enemmistön tavoin linjamuutoksen välttämättömyyden. Kun katselee taaksepäin Suomen rakentamista pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi on siinä työssä keskeisessä asemassa ollut juuri punamultayhteistyö. Sosialidemokraatit ovat valmiita hallitusneuvotteluihin edelleen myös Keskustan kanssa.

On itsestään selvää, että tämä toivomamme politiikan linjamuutos on mahdollista vain pitämällä huolta maan kilpailukyvystä ja julkisen talouden kestävyydestä. Valtiovarainministeriön kansainvälistä uusliberalistista valtavirtaa myötäilevillä virkamiehillä ei kuitenkaan ole hallussaan ainoaa totuutta siitä mitä tämä edellyttää. Sosialidemokraateilla on vahva luottamus siihen, että tasa-arvoisempi ja pohjoismaisen mallin vahvuuksiin nojaava Suomi on paras pohja vastata kestävyysvajeen haasteeseen. Lisäksi on oltava myös valmiutta sitoutua tarvittaviin korjaustoimiin, jos maailmantaloudessa tapahtuu ennakoimattomia muutoksia.

Hallitus muodostettaneen aikanaan. Täällä Turussa ja Varsinais-Suomessa on syytä alkaa jo nyt valmistautua kunnallisvaaleihin. Siinä oman, Kokoomuksesta ja muista puolueista erottuvan linjan rakentaminen on tärkeätä. Politiikka tulee palauttaa myös kunnallispolitiikkaan. Torjuntavoitosta huolimatta kannatus jäi huhtikuussa kuitenkin historian alhaisimmaksi, mikä on syytä muistaa. Uutta torjuntavoittoa ei enää kestetä, vaan tuloksen pitää ensi kerralla olla todellinen voitto. Siihen uskoen.

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!