SDP:n Eloranta tuoreesta PISA-tutkimuksesta: heikkojen lukijoiden määrän kasvuun on puututtava

Kirjoituksia

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on huolissaan heikkojen lukijoiden määrän noususta ja siitä, että sosioekonomisen taustan vaikutus oppilaiden osaamiseen on entisestään lisääntynyt. Tuoreen Pisa-tutkimuksen pääalueena oli lukutaito.

-Vaikka suomalaisnuorten lukutaito on edelleen OEDC-maiden parhaimmistoa, on erittäin huolestuttavaa, että heikkojen lukijoiden osuus on kasvanut vuoden 2009 8,1 prosentista vuoden 2018 13,5 prosenttiin. Syytä huoleen antaa myös se, että suomalaisten tyttöjen ja poikien erot lukutaidossa ovat OECD-maiden suurimmat. Yli 60 prosenttia tutkimukseen osallistuneista pojista kertoo lukevansa vain, jos on pakko. Lapset ja nuoret viettävät nykyään kovin paljon aikaa ruudun eli kännykän, tietokoneen tai television ääressä. Olemme Euroopan johtavia ruutuajan määrässä, joka on meillä 4-5 tuntia päivässä. Ruutuaika on syrjäyttänyt lukemisharrastuksen liian monien nykylasten ja -nuorten elämässä. Sujuva lukutaito on kuitenkin edelleen edellytys kaikelle muulle oppimiselle ja muutenkin täysipainoiselle osallistumiselle yhteiskuntaan, Eloranta korostaa.

-Vaikka koulujen väliset oppimiserot ovat Suomessa tasoltaan pienimmät, aiheuttaa huolta, että sosioekonomisen taustan vaikutus on lisääntynyt Pisa-tulosten mukaan. Kehityssuunta on nähty jo aiemmin, mutta trendi on valitettavasti jatkunut. Vuoden 2009 62 pisteen erosta on kasvua tullut 79 pisteeseen. Tämä viesti on otettava vakavasti. Onneksi hallitusohjelman tavoitteet eli Suomen koulutus- ja osaamistason nostaminen, oppimiserojen kaventaminen sekä koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen ovat juuri oikeansuuntaiset tämän kehityssuunnan kääntämiseksi, Eloranta toteaa.

-Kaikilla luokka-asteilla tulisi keskittyä nykyistä enemmän peruslukutaidon vahvistamiseen. Toivonkin kouluilta lisää lukuläksyjä, jotta lukutaito kehittyy vahvaksi mahdollistaen koko elämänmittaisen oppimisen. Lukutaito paranee vain lukemalla, Eloranta sanoo.