Suomi koulutuksen kärkimaaksi

Kirjoituksia

Tulevaisuuden hyvinvointimme rakentuu suomalaisten osaamistason nostolle ja inhimilliselle pääomalle. Koulutus ja sivistys ovat suomalaisen hyvinvoinnin peruskiviä ja ne kuuluvat jokaiselle. Siksi SDP haluaa kehittää koko koulutuspolkua varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen asti. Suuri uudistuksemme,  oppivelvollisuuden laajentaminen 18-vuoteen ja aidosti maksuttoman toisen asteen luominen olivat suuria askelia oikeaan suuntaan kohti nykymaailmassa vaadittavaa peruskoulutusta. 

Turun Sanomissa Kokoomuksen Petteri Orpo arvosteli oppivelvollisuusuudistusta (TS 14.3.). Orpon mielestä lapsia pitäisi auttaa jo aiemmin. Ilmeisesti kokoomus ei jaa SDPn visiota maailman osaavimmasta kansasta, johon vain mahdollisimman laaja koulutus ja sivistys johtavat. Orpo myös unohti myös sen, että Marinin hallituskaudella koulutuksen rahoitusta on kasvatettu kaikilla koulutusasteilla. Koko koulutuspolkua, myös Orpon peräämää varhaiskasvatusta on vahvistettu monin tavoin. 

Oppivelvollisuusuudistus tehtiin, koska tällä hetkellä pelkän peruskoulututkinnon suorittaneista vain reilut 40 prosenttia on töissä, kun taas toisen asteen tutkinnolla työllisyysaste on yli 70 prosenttia. Aiemmin 15 prosenttia nuorista jäi pelkän peruskoulun varaan. Heidän on erittäin vaikea työllistyä. Oppivelvollisuusuudistus nostaakin työllisyysastetta ja estää nuorten syrjäytymistä. Uudistus toi mukanaan myös täysin maksuttomat oppimateriaalit. Näin koulutuksen saaminen on mahdollista tulotasosta riippumatta. 

Kuluneella vaalikaudella olemme tehneet osaamisen ja koulutuksen kunnianpalauttamisen. Olemme myös palauttaneet jokaisen lapsen oikeuden laadukkaaseen kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, pienentäneet ryhmäkokoja ja tuoneet kolmiportaisen tuen varhaiskasvatukseen ja tehneet jatkuvan oppimisen uudistuksen. Seuraavaksi tulee keskittyä erityisesti peruskoulun vahvistamiseen, jotta jokainen lapsi ja nuori saavuttaa riittävät perustaidot, oppii kunnolla lukemaan ja laskemaan eli oppimistulosten heikentynyt suunta pitää kääntää. Oppimisen vaikeuksiin tulee tarttua varhain ja oppimisen tukea tulee vahvistaa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksistä on pidettävä erityistä huolta, sillä vain hyvinvoiva lapsi ja nuori voi oppia. Tämä on tärkeää, sillä koko 2000-luvun peruskouluissa oppilaiden väliset erot osaamisessa ovat kasvaneet ja oppilaan taustan vaikutus oppimistuloksiin on voimistunut.

Meillä on varoittavia merkkejä siitä mitä tapahtui, kun porvarihallitus laiminlöi tulevaisuusajattelun. Koulutusleikkausten jäljiltä osaavaa työvoimaa ei ole saatu tarpeeksi. Koulutustaso on kääntynyt laskuun. Tutkimus- ja kehityspanokset pienentyivät. Tätä me emme halua. Me haluamme Suomen koulutuksen kärkimaaksi, sillä osaamisesta löytyy Suomen kasvun ja tulevaisuuden avaimet.

Eeva-Johanna Eloranta
Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapj, opetushallituksen johtokunnan pj, SDP